Biomarkery określane w badaniu morfologicznym krwi kładą nowe światło na ostre schorzenia dotykające koński układ pokarmowy. Badanie lekarzy weterynarii w Uniwersytetu w Melbourne wskazuje narzędzie diagnostyczne, które nie tylko pomaga w stawianiu diagnozy, ale również ułatwia lekarzom ocenę czynników rokowniczych.Praca australijskich naukowców  opublikowana została 18 grudnia w internetowym wydaniu czasopisma „Journal of Internal Veterinary Medicine”. W badaniu, mającym poprawić rozumienie pojawiającego się u koni zespołu ogólnoustrojowej reakcji zapalnej SIRS, wykorzystano 52 wierzchowce – 30 z nich cierpiała z powodu schorzeń układu pokarmowego, natomiast kolejne 22 konie były zdrowe i stanowiły próbę kontrolną. Od każdego z koni pobierano próbki krwi, a następnie oceniano w osoczu stężenie: niehistonowego białka chromosomalnego HMGB-1 (jest to późny mediator reakcji zapalnej), nukleosomów, fibrynogenu oraz surowiczego amyloidu A (SAA), który jest jednym ze wskaźników toczących się procesów zapalnych- zarówno na tle zakaźnym jak również niezakażnym.

Wyniki analiz wyraźnie wykazały, że stężenie wybranych przez naukowców wskaźników było istotnie wyższe w osoczu koni z problemami zdrowotnymi ze strony układu pokarmowego. W porównaniu z grupą kontrolną stężenie nukleosomów było 3,5 krotnie wyższe w przypadku koni cierpiących na stan zapalny jelit i 5,4-krotnie wyższe w przypadku koni cierpiących na niedrożność jelit. Natomiast w przypadku biowskaźnika HMGB-1 wyraźnie zauważono jego podwyższony poziom u koni chorych. Co ciekawe naukowcy zauważyli korelację pomiędzy podwyższonymi nukleosomami oraz HMGB-1, a także fibrynogenem i SAA.

Ale to nie wszystko – badacze ocenili, że najbardziej adekwatnym biowskaźnikiem problemów ze strony układu pokarmowego są niehistonowe białka chromosomalne oraz nukleosomy. Głównym powodem jest ich wysoka mobilność w układzie krwionośnym. Zespół badawczy zaznaczył jednak, że konieczne są dalsze badania nad zastosowaniem biomarkerów i oceną ich kinetyki.

 

Źródło: J Vet Intern Med. 2015 Dec 18. doi: 10.1111/jvim.13811. [Epub ahead of print]

 

Share.

Leave A Reply