Zaledwie 5 procent – spośród 62 754 badań naukowych opublikowanych w latach 2006-2013 i poświęconych chorobom zakaźnym zwierząt – dotyczyła koni. Francuscy naukowcy bazując na wyszukiwarce publikacji „Web of Science Core” dokonali szerokiej analizy, w której systematyzują artykuły zarówno pod kątem gatunków zwierząt jakich dotyczyły, ale również pod kątem chorób i patogenów.

Praca przygotowana została przez Christiana Ducrot, Marjolaine Gautret, Thierry Pineau oraz André Jestinna i opublikowana łamach czasopisma „Veterinary Research”. Naukowcy zwrócili uwagę na trendy na badaniach naukowych poświęconych chorobom zakaźnym – zdecydowany wzrost liczby publikacji odnotowano w przypadku analiz prowadzonych na terenie Azji (+10 proc. więcej niż w latach poprzednich).

W ocenianym okresie wyodrębniono 3068 artykułów poświęconych chorobom zakaźnym koni, z czego 39 proc. dotyczyła chorób wirusowych, 34 proc. chorób o podłożu bakteryjnych, a kolejne 17 proc. chorób wywoływanych pasożytami.

Najsilniej reprezentowaną kategorią były prace poświęcone chorobom zakaźnym przeżuwaczy – w okresie od 2008 do 2013 opublikowano 23 200 prac, które stanowiły 37 proc. wszystkich badań.

Praca francuskich naukowców będzie z pewnością dobrym wstępem do dyskusji nad kierunkami badań nad chorobami zakaźnymi koni podczas X Międzynarodowej Konferencji: Choroby Zakaźne Koni (IEIDC X), która w dniach 4-8 kwietnia odbywać się będzie w Buenos Aires.

 

Share.

Leave A Reply