Wykorzystanie pasz u koni zależy nie tylko od cech osobniczych dziedziczonych w genach. Francuskie badania wskazują, że na strawność składników pokarmowych wpływ może mieć również ruch oraz wykonywana przez konie praca.

Pierwsze doniesienia naukowe wskazujące na istnienie zależności pomiędzy wzrostem strawności a wyszkoleniem i wydajnością koni, pochodziły z badań nad końmi rajdowymi. Zespół badaczy z Francji postanowił jednak sprawdzić tą hipotezę w eksperymencie z wykorzystaniem kłusaków francuskich. Do analizy wybrano grupę niepracujących wcześniej koni, które objęto 5-tygodniowym programem szkoleniowym. Dieta koni opierała się na sianie łąkowym oraz pełnoporcjowej paszy w formie granulatu (w stosunku 55:45), a konie otrzymywały ją w ilości 2,1 proc. masy swojego ciała. Strawność pokarmową weryfikowano analizując odchody. Oceniano je pod kątem m.in. zachodzących w nich procesów fermentacji.

Pierwsze próbki kału pobrano po trzech tygodniach diety adaptacyjnej (DT1), a następie po 5 tygodniowym okresie treningowym oraz trzech dniach odpoczynku (DT2).

Okazało się, że pozorna strawność suchej masy, materii organicznej, neutralnych włókien, hemicelulozy oraz surowego białka , jak również całkowite stężenie lotnych kwasów tłuszczowych (LKT), były istotnie (p <0,05) wyższe w DT2 niż DT1.

W ocenie badaczy wyniki te mogą sugerować, iż efektywność trawienia składników pokarmowych wzrasta wraz z intensywnością szkolenia konia. A potencjał ten powinien być więc brany pod uwagę przy formułowaniu zaleceń żywieniowych u koni wdrażanych do treningu.

 

Źródło: „Effect of physical training on nutrient digestibility and faecal fermentative parameters in Standardbred horses”. A. G. Goachet, P. Harris, C. Philippeau, and V. Julliand,
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition. DOI 10.1111/jpn.12177

Share.

Leave A Reply