Badania pilotażowe sugerują, że domięśniowe podanie inhibitorów pompy protonowej może efektywnie zmniejszać wydzielanie jonów wodorowych do światła żołądka przez kolejne siedem dni od wstrzyknięcia preparatu.

Wyniki analiz przeprowadzonych przez australijskich naukowców opublikowano w maju na łamach czasopisma „Equine Veterinary Journal„. Badania objemowały m.in. analizę farmakodynamiczną oraz ocenę skuteczności klinicznej nowego preparatu zawierające omeprazol.

W trakcie badania farmakodynamicznego u sześciu dorosłych koni pełnej krwi, za pomocą specjalnej przezskórnej sondy gastrycznej oceniano pH wewnątrz żołądka. Przed rozpoczęciem pomiarów koniom podano domięśniowo dawkę (2.0 gram) preparatu zawierającego 100 mg/ml substancji czynnej – omeprazolu. Wyniki tygodniowej obserwacji wskazały, że u wszystkich koni w pierwszych czterech dniach od podania preparatu pH w żołądku wynosiło więcej niż 4 przez 66 proc. czasu obserwacji. Natomiast w trakcie całego okresu badania tj. przez siedem dni obserwacji wskaźnik ten utrzymał się u czterech spośród sześciu badanych folblutów.

W kolejnym – pilotażowym etapie prób klinicznych oceniano skuteczność kliniczną nowej formy podania leku. W analizach wykorzystano 26 koni ze zdiagnozowaną pierwotną chorobą płaskonabłonkową żołądka (ESGD) oraz wtórną chorobą gruczołową żołądka (EGGD). Na podstawie gastroskopii kontrolnej wykonanej 14 dni po podaniu preparatu (w tej samej dawco co w badania farmakodynamicznym) stwierdzono, że u wszystkich wierzchowców zainicjowany został proces wygajania się owrzodzeń i jednocześnie nie zaobserwowano pogorszenia się zmian. U wszystkich koni uczestniczących w badaniu stwierdzono również poprawę stopnia zaawansowania choroby o minimum jeden stopień. Co więcej stopień zmian chorobowych zmniejszał się wraz z upływem czasu zarówno u koni z pierwotną chorobą płaskonabłonkową żołądka (ESGD) , jak również z wtórną chorobą gruczołową żołądka (EGGD).

Wyniki analiz pozwalają z nadzieję patrzeć na nową, wygodniejszą dla wielu właścicieli koni- formę podania leku. Być może domięśniowe podawanie leku będzie szczególnie przyjaznym rozwiązaniem dla wierzchowców mających problem z przyjmowaniem preparatu w pożywieniu. Naukowcy zapowiadają jednocześnie dalsze badania na większej populacji chorych zwierząt.

Przypomnijmy, że europejska organizacja zajmująca się rozwojem medycyny weterynaryjnej – European College of Equine Internal Medicine – przyjęła i opublikowała oficjalny konsensus oraz wytyczne dotyczące patofizjologii, diagnostyki, leczenia oraz prewencji choroby wrzodowej u koni. O wytycznych przeczytacie w naszym serwisie KZJ.

 

 

Źródło: Sykes, B. W., Kathawala, K., Song, Y., Garg, S., Page, S. W., Underwood, C. and Mills, P. C. (2017), Preliminary investigations into a novel, long-acting, injectable, intramuscular formulation of omeprazole in the horse. Equine Vet J. doi:10.1111/evj.12688

 

Siano z siatki bezpieczne dla koni z wrzodami

Share.

Leave A Reply