Różnice w wielkości dawkowania leku stosowanego w terapii wrzodów u koni ma znaczenie. Okazuje się jednak, że drugim istotnym czynnikiem wpływającym na efektywność terapii, okazuje się być sposób podawania leku- dowodzą weterynarze z Australii.

Naukowcy zbadali 60 koni pełnej krwi angielskiej znajdujące się w treningu wyścigowym. Badana grupa dobrana była pod względem zaawansowania choroby wrzodowej i rekrutowała konie w stadium 2-4 EGUS, które potwierdzono w gastroskopii.

Analiza miała sprawdzić odpowiedź koni na trzy różne dawki omeprazolu: 1,0 , 2,0 oraz 4,0 mg/kg. Konie podzielono na grupy otrzymujące daną dawkę leku na godziną lub 4 godziny przez zaplanowanych treningiem, a następnie po 28 dniach kuracji oceniano zakres zmian w błonie śluzowej żołądka.

Jakie wyniki uzyskano? Okazało się, że w przypadku owrzodzeń kolczystokomórkowych nie stwierdzono różnic pomiędzy dawkami niższymi, a dawką referencyjną. Naukowcy stwierdzili również, że zmiany o charakterze kolczystokomórkowym w wyniku terapii omeprazolem ulegały zdecydowanie lepiej zagojeniu w stosunku do wszystkich uszkodzeń wywołanych chorobą wrzodową. Niestety u 36 proc. badanych koni nastąpiło pogorszenie tzw. gruczołowej klasy wrzodowej (EGUS).

Na podstawie analiz naukowcy wysnuli wniosek, że omeprazol podawany w niskich dawkach, ale w schemacie – bezpośrednio przed wysiłkiem oraz tuż po nim, może być równie efektywne, jak leczenie większymi dawkami leku.

Przypomnijmy, że omeprazol to lek z grupy inhibitorów pompy protonowej. Blokuje on wydzielanie do światła żołądka jonów wodorowych (pochodzących z komórek okładzinowych żołądka), co wpływa na zmianę pH na mniej kwaśne.

Źródło: Equine Vet J. 2014 Apr 25. doi: 10.1111/evj.12287.

Share.

Leave A Reply