Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jaki wpływ na mięśnie koni ma właściwie dopasowanie siodła? Nie trudno się domyśleć, że jest ono niezwykle duże. Niestety na placach treningowych nagminnie oglądanym obrazkiem są konie pracujące w niedopasowanym sprzęcie.


Każdy użytkownik konia powinien mieć świadomość, że wysiłek fizyczny wpływa na zwiększenie objętości włókien mięśniowych, przesunięcia płynów i ogólną pracę mięśni. Procesy te zachodzą również w końskich mięśniach- w szczególności tych przebiegających wzdłuż grzbietu.

W jednym z najnowszych badań brytyjscy naukowcy z Newmarket podjęli się oceny zmian, jakie zachodzą w wymiarze pleców koni będących w treningu. W założeniach do analiz przyjęto, że głównymi czynnikami wpływającymi na wymiary mięśni są m.in. wiek konia, struktura mięśnia, pozycja głowy i szyi, kulawizny, dopasowanie siodła, wymagania stawiane koniowi, umiejętności jeźdźca oraz jego waga.
Naukowcy ocenili 63 konie. Większość badanych zwierząt trenowana była pod kątem dyscypliny ujeżdżenia i przez okres miała tych samych jeźdźców oraz ten sam sprzęt. Wykorzystując z plastyczny krzywik, badacze zmierzyli wymiary grzbietu każdego konia w 4 punktach bezpośrednio przed treningiem oraz natychmiast po zakończeniu 30 minutowej pracy. Każdorazowo oceniali również dopasowanie siodła, umiejętności jeźdźca (dobre, umiarkowane i słabe), jakość uzyskiwanych w pracy chodów oraz występujące nieprawidłowości lub kulawizny. Dodatkowo oceniano także kłus i galop zgodnie z ocenami wykorzystywanymi w ujeżdżeniu ( od 1-10 skali FEI).

Właśnie na podstawie tych ostatnich konie podzielono na 2 grupy. W przypadku grupy 1 (konie o bdb chodach) łączny wynik za oba chody musiał wynosić 11 i więcej punktów, podczas gdy dla grupy 2 (konie o słabych chodach) łączny wynik wynosił 10 i mniej.

Jakie różnice zaobserwowano u każdej z grup?

Średnie zmiany wymiarów pleców były zdecydowanie większe w grupie 1 niż w 2 (średnia amplituda zmian wyniosła nawet 1-1,5 cm). Z badanych grup 22 konie wykazywały nieprawidłowości chodów, natomiast 41 było „czystych”. Średnia jakość pracy była zdecydowanie wyższa u koni „czystych”, u tych konie również zmiany wymiarów pleców były większe. Na pracę i zmianę objętości mięśni wpływały również umiejętności jeźdźców- zdecydowanie większe zmiany wymiarów pleców koni odnotowano u tych jeżdżonych przez dobrych zawodników (18 osób) w porównaniu do słabych jeźdźców (28 osób).
Ciekawie wyglądały natomiast wyniki oględzin dopasowania siodeł – okazało się bowiem, że tylko 39 koni spośród 63 miało symetryczne siodła- w 35 przypadkach stwierdzono ich równomierne przyleganie, w 24 przypadkach stwierdzono niesymetryczność – z czego u 4 koni siodła zjeżdżały, u 5 mostkowały, a 2 były przesunięte do przodu. Tu warto podkreślić, że zdecydowanie większe zmiany wymiarów pleców odnotowano w przypadku dobrze dopasowanych siodeł.

Wyniki badań pozwalają stwierdzić, że na brak prawidłowo rozwiniętej i pracującej muskulatury końskich pleców wpływają trzy istotne czynniki – jakość pracy, umiejętności jeźdźca oraz dopasowanie siodła. Jest to istotne, gdyż nawet subtelne zmiany w muskulaturze grzbietu wespół z niedopasowanym siodłem może powodować ból i niechęć koni do pracy pod siodłem. W efekcie praca w niewłaściwy sposób i w złym siodle może przyczynić się w przyszłości do  długoterminowego braku rozwoju mięśni oraz powstawania dolegliwości także w obrębie struktur kostnych kręgosłupa.

 

Lek. wet. Joanna Szwast

Share.

Leave A Reply