Coraz szerzej stosowana w rozrodzie koni biotechnika polegająca na transferze kilkudniowych zarodków z klaczy matki do biorczyni powinna być stosowana z daleko idącą ostrożnością. Okazuje się bowiem, że różnice w rozmiarze czy rasie pomiędzy matkami mogą wpływać na wzrost oraz metabolizm glukozy u urodzonego dzięki tej metodzie potomka.

Zespół francuskich naukowców do swojej analizy wykorzystał grupę 49 ciąż transferowanych z i do matek tej samej rasy (21 kucyków oraz 28 klaczy gorącokrwistych) oraz grupę 20 ciąż, które pochodziły od klaczy kucyków (P) oraz gorącokrwistych (G) i transferowane były do klaczy ras zimnokrwistych (Z) oraz kucy (P). W przypadku drugiej grupy 6 zarodków zostało przeniesionych od kucyków do klaczy zimnokrwistych, 8 – od klaczy gorącokrwistych do zimnokrwistych i 6 od klaczy gorącokrwistych do matek biorczyń – kucyków.

Następnie u narodzonych źrebiąt monitorowano takie parametry jak: przyrost masy ciała, poziom hormonu wzrostu, a także oceniano metabolizm glukozy. Pomiarów dokonano w momencie odsadzania źrebaków – w 180 dniu od porodu, a następnie w 360 i 540 dniu życia.

Wyniki analiz okazały się niezwykle ciekawe okazało się bowiem, że zmiana „rozmiaru” matki biorczyni nie była bez znaczenia. U źrebiąt kucyków urodzonych z zimnokrwistych matek zaobserwowano zdecydowanie większe rozmiary ciała. Źrebięta te były zdecydowanie cięższe niż grupa kontrolna z matek kucy. Co więcej w przypadku źrebaków kucy naukowcy nie znaleźli różnic w poziomie wrażliwości na hormon insuliny.

W przypadku źrebiąt gorącokrwistych zdecydowanie lżejsze były te urodzone przez matki kuce, co więcej źrebięta z tej grupy cechowała większa wrażliwość na insulinę w porównaniu z grupą kontrolną.

Zdaniem ekspertów badanie to jest istotne z uwagi na fakt, że uzyskane wyniki wskazują na możliwość 'rozregulowywania’ metabolizmu glukozy u źrebiąt, które potencjalnie nie mają takich predyspozycji. Warto podkreślić, że ma to istotne znaczenie w późniejszym rozwoju takich schorzeń jak ochwat, osteochondroza czy otyłość.

Autorzy badania, które opublikowano w kwietniu na łamach prestiżowego czasopisma „Journal of Equine Veterinary Science„, przekonują, że w przypadku stosowania embriotransferu u koni istotnym elementem powinien być właściwy dobór matki 'biorczyni’. To właśnie ona jest jednym z gwarantów przeszłego zdrowia młodego konia.

 

Źródło: „Journal of Equine Veterinary Science” Available online 6 April 2016; „Enhanced or Reduced Fetal Growth Induced by Embryo Transfer Into Smaller or Larger Breeds Alters Postnatal Growth and Metabolism in Weaned Horses”

Młode konie: dieta ważna dla zdrowia młodych stawów

Końskich „rodziców” należy właściwie karmić

 

Osteochondroza (OCD): co nowego w badaniach genetycznych?

 

 

 

 

 

Share.

Leave A Reply