Diagnostyka koni pod kątem insulinooporności staje się coraz łatwiejsza. Na łamach „Journal od Veterinary Science” ukazało się badanie porównujące dwie metody badania tolerancji glukozy. Okazuje się, że stworzone niedawno doustne testy nie odbiegają jakością wyników od klasycznie stosowanej analizy krwi.

Obecnie złotym środkiem w diagnostyce insulinooporności jest dożylny test tolerancji glukozy (IVGTT), który dzięki kilku pomiarom parametrów końskiej krwi- daje dynamiczny obraz sekrecji insuliny do końskiego układu krwionośnego oraz poziomu glukozy utrzymującej się w określonych jednostkach czasowych.  Niestety w wielu przypadkach problematycznym zjawiskiem jest stres konia w trakcie pobierania prób do analiz – co w efekcie może przekładać się na zawyżenie wartości poziomu glukozy w krwi i w efekcie przekłamanym wynikiem badań.

Jednym z rozwiązań tej sytuacji jest wykorzystanie testów doustnych. Aby porównać czułość i efektywność obu metod diagnostycznych naukowcy do swojej analizy wybrali 10 koni spełniających kryteria zespołu metabolicznego oraz 8 koni zdrowych, które stanowiły próbę kontrolną. Każdy z koni otrzymał na czczo syrop kukurydziany w ilości 0,15 ml na każdy kilogram masy, a następnie pobierano od niego próbki krwi i dodatkowo sprawdzano poziom insuliny testem doustnym (co 30 minut przez kolejne dwie godziny).

Wyniki przeprowadzonych badań okazały się wielce obiecujące – okazało się bowiem, że wyniki testów doustnych były dodatnio skorelowane z wynikami testów krwi (IVGTT). W ocenie autorów badania wyniki te sugerują, że testy doustne mogą być alternatywą diagnostyczną zarówno dla lekarzy pracujących w terenie i chcących potwierdzić podejrzenie insulinooporności u pacjentów, a także dla właścicieli koni, którzy samodzielnie będą mogli nadzorować stan swojego wierzchowca i odpowiednio wcześnie reagować na niepokojące objawy.

 

*** Komentarz eksperta:

Do redakcji po publikacji materiału napłynął list, w którym dr Krzysztof Marycz z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z Pracowni mikroskopii elektoronowej, wyjaśnia, że publikacja ta jest niestety negowana przez praktyków i środowisko naukowe na świecie. Niestety dotychczas nikomu nie udało się powtórzył wyników uzyskanych przez zespół N.Franka.

 

 

Źródło: Schuver, A., N. Frank, K.A. Cheroy, et al. 2014. Assessment of insulin and glucose dynamics by using an oral sugar test in horses. Journal of Equine Veterinary Science 34:465-470.

Share.

Leave A Reply