Na podstawie badań genetycznych oraz analizy mikroskopowej węzłów chłonnych amerykańcy badacze dowiedli, że główną przyczyną rozwoju przewlekłej obturacyjnej choroby płuc u koni (RAO) jest … odpowiedź immunologiczna organizmu. 

W pracy opublikowanej 12 listopada na łamach czasopisma „PLoS ONE”  zespół naukowców z Cornell University w Ithaca sugeruje, że głównym elementem przewlekłej odpowiedzi zapalnej obserwowanej w RAO jest związek z grupy cytokinin – interleukina 17. Jest ona odpowiedzialna w organizmach ssaków za procesy inicjujące stan zapalny.

Do analiz wykorzystano 5 klaczy oraz 9 wałachów – z czego 7 stanowiło grupę koni (uśredniony wiek 18,7 lat) z rozwiniętym RAO w wyniku ekspozycji na kurz oraz pylące siano, natomiast kolejne 7 stanowiło grupę kontrolną. Swojego odkrycia badacze dokonali analizując mikroskopowo stan końskich węzłów chłonnych ( m.in. poprzez barwienie immunohistochemiczne) oraz ekspresję genów.

Zdaniem badaczy wynik ich pracy pozwala na lepsze zrozumienie mechanizmu powstawania ROA i daje nadzieję na rozwój nowych metod terapeutycznych w medycynie – nie tylko weterynaryjnej, ale również ludzkiej.

 

Źródło: „Differential Gene Expression Profiles and Selected Cytokine Protein Analysis of Mediastinal Lymph Nodes of Horses with Chronic Recurrent Airway Obstruction (RAO) Support an Interleukin-17 Immune Response” PLOS Published: November 12, 2015 DOI: 10.1371/journal.pone.0142622

 

Share.

Jeden komentarz

  1. Co ciekawe jeszcze z kilkanaście lat temu nie było tyle koni chorujących na RAO, wcześniej COPD, co zauważyła również jedna z bardzo dużym doświadczeniem trener i sędzia międzynarodowy. A, stajnie też wcale wtedy nie były w lepszym stanie.

Leave A Reply