Choroba zwyrodnieniowa stawów to postępująca degradacja chrząstki stawowej będąca bardzo częstą przyczyną kulawizn u koni sportowych. Dotychczasowe doniesienia naukowe wskazywały, że doustna suplementacja preparatami zapobiegającymi degradacji chrząstki może być atrakcyjnym rozwiązaniem w leczeniu kulawizn.
Jedną z tych substancji jest glukozamina, która obecnie uważana jest za potencjalny środek przeciwzapalny stosowany w przypadku wystąpienia problemów ze stawami. Dotychczasowe badania przeprowadzone in vitro wskazują na fakt, iż glukozamina może zwiększać aktywność chondrocytów lub innych komórek wytwarzających chrząstkę. Jednakże, biochemiczne podstawy na potwierdzenie potencjalnego przeciwzapalnego działania glukozaminy nie są dobrze udokumentowane.Uważa się, iż jedną z cząsteczek przyśpieszających przebieg choroby zwyrodnieniowej jest tlenek azotu. W analizach wykazano, ze chondrocyty koni – czyli komórki odpowiedzialne za rozwój tkanki chrzęstnej, w odpowiedzi na dwie prozapalne cząsteczki produkują tlenek azotu. Ta zwiększona ilość tlenku azotu oraz interleukiny -1 w płynie maziowym – jest jednym z charakterystycznych zjawisk w chorym stawie.Wyniki badań in vitro wskazują na to, iż tlenek azotu aktywuje enzymy powodujące degradację chrząstki. Naukowcy z Uniwersytetu Stanowego Michigan przeprowadzili próby kliniczne , które miały na celu ustalenie, czy glukozamina może powodować zahamowanie produkcji tlenku azotu w tkance chrząstki stawowej. Chrząstkę stawową pozyskano od koni w wieku 2 do 8 lat, poddanych eutanazji z przyczyn innych niż problemy ze stawami. Badacze usunęli chrząstki stawowe z powierzchni stawów kolanowych i umieścili je w naczyniu zawierającym płyny roztwór glukozaminy lub innych nośników oraz próbę kontrolną. Poziom uwolnionego tlenku azotu do nośników osiągnął szczyt pierwszego dnia, zaś wrócił do wyjściowego stężenia w trzecim dniu. W trzech odrębnych próbach, dodatek glukozaminy zapobiegał wzrostowi produkcji tlenku azotu obserwowanego w próbie kontrolnej. Jednocześnie okazało się, że mniejsza dawka glukozaminy częściowo hamuje produkcję tlenku azotu. Wyniki badań wskazują, iż glukozamina może hamować degradację chrząstki poprzez ograniczanie produkcji tlenku azotu.
Naukowcy podkreślili, że kolejne swoje badania będą ukierunkowanie na znalezienie mechanizmu hamowania produkcji tlenku azotu oraz tego, czy badania laboratoryjne znajdą swoje odzwierciedlenie w badaniach in vivo – czyli w końskich organizmach.

Lek. wet. Joanna Szwast
Źrodło: DOI: Osteoarthritis Cartilage. 2000 Jul;8(4):258-65.

Share.

Leave A Reply