Kastracja to jeden z najczęściej wykonywanych zabiegów chirurgicznych u koni. Nie jest on jednak pozbawiony ryzyka wstąpienia powikłań i komplikacji. Te najczęstsze przybliżył dr Bruce Bladon w trakcie corocznej konferencji Australijskiego Towarzystwa Weterynaryjnego. Kiedy warto zdecydować się na kastrację ogiera?

Właściciele koni decydujący się na zabieg kastracji muszą być świadomi ryzyka, jakie pojawia się w przypadku każdego zabiegu chirurgicznego. O ile szacowana w literaturze naukowej śmiertelność po kastracji nie przekracza zazwyczaj 1 proc., to powikłania po zabiegu trzebienia sięgają nawet 20–38 proc. wszystkich przypadków.

„Kastracja w medycynie weterynaryjnej jest postrzegana, jako rutynowy zabieg o zwiększonym ryzyku infekcji lub powikłań pooperacyjnych – tak ja ma to miejsce w przypadku każdego zabiegu przeprowadzanego u koni. Warto by właściciele byli tego faktu świadomi”- podkreślił Bruce Bladon.

W klinice i stajni

Zabiegi kastracji mogą być wykonywane zarówno w terenie, jak również w klinice. Decydując się na przeprowadzenie zabiegu w stajni właściciele koni muszą liczyć się ze zwiększonym ryzykiem zakażeń przyrannych. W praktyce stosuje się również dwie metody tzw. otwartą oraz zamkniętą, która polega na szczelnym zamknięciu ran powstałych podczas zabiegu. Warto podkreślić, że druga metoda jest szczególnie zalecana u ogierów starszych lub kryjących, których jądra cechują się dużymi rozmiarami. Pozwala ona również na skrócenie hospitalizacji wierzchowca nawet do 4-5 dni.

„Rzeczywistości jest taka, że powikłania kastracyjne są niezwykle powszechne i obejmują obrzęki, krwawienia i zakażenia. Oczywiście istnieją skuteczne sposoby zarządzania powikłaniami oraz ich leczenia”- uspokaja Bruce Bladon. Zaznacza jednocześnie, że właściciele nie powinni się spodziewać, że koń po zabiegu chirurgicznym następnego dnia wróci do pracy. Zdaniem lekarza nawet tak rutynowa interwencja chirurgiczna może przynieść odwleczone w czasie powikłania m.in. zakażenie, zapalenie otrzewnej, tworzenie się przetok ropnych czy wodniaka pokastracyjnego.

Przygotowanie do zabiegu

Lekarze wskazują, że chcąc właściwie przygotować do zabiegu konie będącego w treningu, należy go zawczasu roztrenować. Dobę przed zabiegiem koń powinien był karmiony wyłącznie sianem i mieć ograniczony dostęp do słomy. Jest to podyktowane koniecznością sedacji.

Przed podjęciem decyzji o wyborze metody kastracji należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem weterynarii. Kluczowym momentem w trakcie wykonywania zabiegu jest jego sterylność oraz wdrożenie właściwej antybiotykoterapii.

Rehabilitacja po …

Dr Bruce Bladon wskazuje, że tradycyjną formą rehabilitacji, która zmniejsza m.in. nadmierny obrzęk, jest stęp pod kontrolą. W przypadku kastracji wykonanej metodą otwartą nie należy dopuścić do zbyt wczesnego zamknięcia się rany pooperacyjnej. W czasie gojenie koniecznością staje się niestety ograniczenie korzystania z wybiegu – a główna przesłanką profilaktyka związana z zakażeniem rany pooperacyjnej.

KIEDY NALEŻY ZDECYDOWAĆ SIĘ NA KASTRACJĘ :

– w przypadku, gdy ogier nie będzie użytkowany w hodowli – gdy nie posiada wartości hodowlanej, m.in. ze względu na pochodzenie (lub jego brak), czy też ze względu uwarunkowania budowy, eliminujące go z hodowli

– wnętrostwo – może być dziedziczne, ogiery z taką wadą często bywają złośliwe lub agresywne, jądro zatrzymuje się w kanale pachwinowym lub w jamie brzusznej, tak pozostawione może ulec degeneracji i nowotworzeniu,

agresja i nadpobudliwy temperament, które w wielu przypadkach są również przyczyną eliminacji z hodowli, cecha ta może być przekazywana potomstwu

– problemy zdrowotne ze wskazaniem do kastracji – np. rak jądra czy przepuklina w obrębie moszny.

Share.

Leave A Reply