Problemy zdrowotne współczesnego społeczeństwa – takie jak otyłość i nadwaga – mają niebagatelny wpływ również na konie. Najnowsze badania, których efekty zaprezentowano podczas XV Międzynarodowej Konferencji International Society for Equitation Science, pokazują do jakich zmian może dochodzić w chodzie koni, których jeźdźcy są zbyt masywni.

Wpływ wagi jeźdźca na dobrostan koni jest przedmiotem wielu dyskusji i prawdopodobnie zależy od wielu czynników, takich jak typ konia, sposób i intensywności użytkowania, poziom wyszkolenia konia , czy w końcu umiejętności samego jeźdźca”- podkreśliła prof. Janne Winther Christensen z Uniwersytetu w Aarhus.

Wcześniejsze analizy przeprowadzone w 2017 roku wyraźnie wskazywały, że jeźdźcy stanowiący od 20 do 35 proc. masy ciała konia wywołują w organizmie wierzchowców reakcję stresową, co m.in. przekłada się na wzrost poziomu kortyzolu w przypadku noszenia zbyt ciężkich jeźdźców.

Prace badawcze kierowanego przez prof. Janne Winther Christensen zespołu również koncentrowały się na ocenie wpływu gwałtownego wzrostu masy jeźdźca na zachowanie konia, reakcji fizjologicznych końskiego organizmu oraz prezentowaną przez wierzchowce symetrię ciała. W badaniu uczestniczyło 20 par koń-jeździec, które wykonywały standardowy test ujeżdżeniowy. Przejazdy realizowane były trzykrotnie, natomiast w drugim oraz w trzecim przejeździe jeździec w kamizelce miał dodatkowe obciążenie stanowiące – odpowiednio 15 proc. i 25 proc. masy ciała konia. W trakcie analizy naukowcy nie tylko analizowali chód oraz zachowanie wierzchowca pod jeźdźcem (ze szczególnym uwzględnieniem takich zachowań jak gwałtowne potrząsanie głową, otwieranie pyska lub wymachiwanie ogonem). a także mierzyli poziom kortyzolu w ślinie oraz tętno konia.

Jakie były wyniki obserwacji duńskich naukowców? Okazało się, że stopniowy wzrost masy ciała jeźdźca nie wpływał znacząco na wzrost tętna, kortyzolu w ślinie, a także zachowanie i symetrię chody koni. Naukowcy zwrócili jednak uwagę, że maksymalne proporcje masy jeźdźca do masy konie nie przekroczyły wartości od 15 do 23 proc., co więcej intensywność pracy pod siodłem i zadania stawiane wierzchowcom były stosunkowo niskie.

W związku z tym – w tym konkretnym przedziale wagowym i przy jednocześnie lekkiej i umiarkowanej pracy pod siodłem, gwałtowny wzrost masy jeźdźca nie spowodował zmian w analizowanych do tej pory parametrach”- wskazała prof. Janne Winther Christensen.

Co ciekawe – asymetria jeźdźców (która występowała u 19 spośród 20 uczestniczących w próbie jeźdźców) w trakcie przejazdów manifestowała się… wyłącznie, gdy jechali bez dodatkowego obciążenia. W momencie, gdy naukowcy dokładali im dodatkowe kilogramy, wówczas jeźdźcy (podświadomie) starali się siedzieć bardziej świadomie i w większej równowadze.

Kate Fenner, członek rady naukowej ISES, przyznała, że wyniki duńskich naukowców wnoszą nowe informacje do kontrowersyjnego tematu, jakim jest stosunek masy jeźdźca do masy konia.

„Wiemy, że istnieje duże zainteresowanie potencjalnym wpływem masy jeźdźca na dobrostan koni. Cieszy nas zatem fakt, że udostępniamy naukowcom miejsce spotkań, w którym co roku będą mogą dzielić się najnowszymi odkryciami. Mamy nadzieję, że konferencje ISES będą okazją do zainicjowania nowej współpracy między naukowcami i kolejnych badań w tym obszarze”- podkreśliła Kate Fenner.

 

Roll-kür: fizjologicznie i psychicznie zły dla koni

Share.

Leave A Reply