Naukowcy z Wydziału Medycyny Weterynaryjne Uniwersytetu Stanowego w Michigan przekonują, że istnieją możliwości przewidzenia wystąpienia poporodowej kolki u klaczy. Okazuje się, że najlepszym wskaźnikiem epizodów kolkowych może być znaczące podniesienie się poziomu niezestryfikowanych kwasów tłuszczowych (NEFA) w surowicy krwi.

W analizie naukowcy wzięli pod uwagę klacze z trzech gospodarstw na terenie Kentucky- każdej z nich pobierano krew na 14 dni przez planowanym terminem wyźrebienia, a następnie w ciągu 4, 14 oraz 28 dni po porodzie. W surowicy krwi oznaczano takie wskaźniki jak- niezestryfikowane kwasy tłuszczowe (NEFA), zjonizowany wapń (ICA) oraz magnez (IMG). W czasie badania właściciele gospodarstw oraz lekarze weterynarii zajmujący się zwierzętami dostarczali naukowcom informacji na temat stanu zdrowia klaczy.

Zebrane dane poddano analizie z wykorzystaniem modeli statystycznych (test Kurskala-Wallisa), na podstawie których stwierdzono, że ryzyko kolki u klaczy po porodzie rosło o 38 proc. przy każdym podniesieniu się poziomu NEFA o 0,1 mmol/litr surowicy. Ryzyko kolki podnosiło się także wraz z obserwowanym spadkiem poziomu jonizowanego wapnia.

 

 Źródło: Equine Vet J. 2014 Nov 24. doi: 10.1111/evj.12391. [Epub ahead of print]

Share.

Leave A Reply