Szkoccy lekarze weterynarii przeanalizowali przyczyny kulawizn pojawiających się w więcej niż jednej nodze. Okazuje się, że w wielu przypadkach pojawiający się problem zdrowotny w jednej z kończyn generuje i pogłębia stan pozostałych nóg.

W najnowszym wydaniu czasopisma „The Veterinary Journal” opublikowano badanie, w którym oceniano w jakim sposób konie trwale kulawe na jedną z przednich kończyn kompensują sobie swoje kalectwo i redystrybuują obciążenia z chorej kończyny. Naukowcy z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie w Glasgow grupę 28 koni pogrupowali według zdiagnozowanych problemów, wśród których znalazły się m.in. syndrom trzeszczkowy, zapalenie stawów czy kulawizny wywołane urazami ścięgien i wiązadeł.

Konie oceniano w ruchu wykorzystując znieczulenia diagnostyczne oraz oceniając asymetrię ruchu głowy oraz miednicy. Okazało się, że w grupie koni wykazujących kulawiznę przedniej nogi oraz tylnej nogi znajdującej się po przekątnej, wykonanie znieczulenia diagnostycznego nogi chorej uzyskiwano zmniejszenie o 38 proc. asymetrii w ruchu miednicy. Co więcej – maksymalna różnica w zakresach wysokości miednicy znacząco zmniejszała się w grupie badanych koni (średnio o 66 proc.).

Koordynujący badanie John F. Marshall podkreślił, że większość koni kulejących na przednią kończynę kompensowały sobie obciążenie tylną nogą znajdującą się po przekątnej. Stąd też fałszywy obraz kulawizny np. prawego tyłu, przy istotnych problemach znajdujących się w lewej przedniej kończynie.

Jakie wnioski powinni wyciągnąć z tej analizy właściciele koni? Przede wszystkim nie należy protestować, kiedy lekarz weterynarii chce ocenić i zbadać nie tylko kończynę, którą wskazujemy jako problematyczną. W przypadku wątpliwości warto także zapytać o możliwość całościowej diagnostyki, a nie skupianie się wyłącznie na kulawej nodze. Być może problem naszego konia leży w zupełnie innym miejscu niż nam się mogło to wydawać.

 

Źródło: Vet J. 2015 May;204(2):208-13. doi: 10.1016/j.tvjl.2015.03.005. Epub 2015 Mar 9. Naturally-occurring forelimb lameness in the horse results in significant compensatory load redistribution during trotting.

 

Share.

Leave A Reply