W Wielkiej Brytanii rusza duże badanie, którego celem identyfikacja i kontrola czynników ryzyka wpływających na powstawanie ochwatu.

Autorzy badania chcą – w swojej szerokie analizie – zaangażować zarówno lekarzy weterynarii, jak i samych właścicieli koni. W badaniu zaplanowano rekrutację 3 tysięcy koni oraz kucy – bez względu na ich wiek, rasę czy użytkowanie oraz bez względu na to czy wcześniej koń przechodził epizod ochwatowy.

Badacze liczą, że dane zebrane podczas 40-minutowej wstępnej ankiety oraz kolejnych ankiet wykonywanych raz na kwartał przez kolejne 12-18 miesięcy, przybliżą ich do lepszego poznania czynników ryzyka ochwatu oraz sposobu zarządzania nimi. W ankietach kluczowymi informacjami pozyskiwanymi od właścicieli i opiekunów koni będą dane związane z padokowaniem i jakością pastwisk, czasem spędzanym na trawie, końskim jadłospisem, a także aktywnością fizyczną, transportem i sposobem pielęgnacji kopyt.

Projekt to efekt współpracy trzech instytucji World Horse Welfare, Animal Health Trust oraz Royal Veterinary College.

 

Share.

Leave A Reply