Brytyjscy naukowcy przekonują, że najlepszym lekarstwem oraz sposobem na uniknięcie nawracających epizodów kolkowych jest … padokowanie koni. Wnioski z ich badania zostaną wkrótce opublikowane na łamach prestiżowego czasopisma Equine Veterinary Journal, ale już dziś uchylamy Wam rąbka tajemnicy.

Kolki to jedna z najczęstszych przyczyn przedwczesnych zgonów w końskiej populacji. Niestety koński układ pokarmowy nie należy do najbardziej udanych dzieł ewolucji. W prospektywnym badaniu brytyjskich naukowców wzięto pod uwagę grupę 127 koni po epizodzie kolki- w 59 przypadkach kolki miały charakter nawracający (tzn. drugi epizod kolki występował po pierwszym przypadku w okresie od 48 h do 365 dni). Średni czas nawrotu dla badanej populacji wyniósł 101 dni, natomiast niektóre z badanych koni doświadczało kolki kilkukrotnie w tracie jednego roku (rekordzista miał 5 epizodów kolkowych w trakcie 365 dni).

Naukowcy w odstępach niemal 4-miesiecznych zbierali losowo wywiady telefoniczne od właścicieli koni, w trakcie których pytali o sposób żywienia, zachowanie konia oraz sposób jego utrzymania po epizodzie kolkowym. Wyniki z ponad 59 tysięcy kontroli poddano analizie za pomocą modelu regresji logistycznej, w której umieszczono zmienne określające czynniki ryzyka nawrotu kolki. Okazało się, że największe ryzyko wystąpienia kolki stwierdzono u koni nadpobudliwych przejawiających zachowania klasyfikowane jako narowy – chodzi tu przede wszystkim o tkanie, łykanie oraz ogryzanie ścian (heblowanie zębami). Jednocześnie badacze stwierdzili, że zmniejszone ryzyko nawrotu kolki stwierdzono u koni długo przebywających na pastwiskach oraz padokach.
Naukowcy podkreślili, iż wyniki badania sugerują, że dostęp do pastwiska może być ważnym środkiem zapobiegającym nawracającym kolkom i powinno być włączone do strategii profilaktyki zdrowotnej.

Źródło: Equine Vet J. 2014 Apr 16. doi: 10.1111/evj.1227

Share.

Leave A Reply