Stare powiedzenie mówi „nie ma kopyt, nie ma konia”. Okazuje się jednak, że we współczesnych populacjach wierzchowców – nie jest do końca adekwatne. Brytyjscy badacze przy współpracy z BEVA (British Equine Veterinary Association) w dorocznym badaniu przeanalizowali stan układu ruchu w grupie 944 000 koni i kucy. Wyniki obserwacji opublikowano 28 sierpnia.

W tegorocznym badaniu blisko jedna piąta (18 proc.) badanych zwierząt wykazywała kulawiznę. Co ciekawe aż 13,5 proc. rejestrowanych kulawizn wynikała z takich schorzeń jak stany zapalne stawów i kości oraz choroba zwyrodnieniowa. Zaledwie 4,5 proc. kulawizn była efektem szeroko rozumianych problemów z kopytami. Autorzy podkreślają, że trzecia edycja ich badania daje szanse na obserwacje trendów i określenie trzech najistotniejszych zespołów chorobowych, jakie można obserwować w końskiej populacji na Wyspach Brytyjskich.

Przy okazji badania lekarze weterynarii zbierali również dane dotyczące innych schorzeń dotykających badanych koni. Z tej analizy wyłonił się obraz najczęstszych problemów zdrowotnych. Wśród nich znalazły się:

1# Kulawizny 18 proc.

2# Schorzenia skóry 17,2 proc.

3# Problemy z kręgosłupem 7 proc.

4# Nawracające problemy z układem oddechowym 6,7 proc.

5# Nawracający ochwat 6,4 proc.

6# Schorzenia metaboliczne (m.in. choroba Cushinga) 6,4 proc.

Naukowcy podkreślili, że w badanej populacji aż 23,2 proc. koni była otyła, i w porównaniu z latami poprzednimi- widać tendencję rosnącą (w 2014 roku odnotowano 16,9 proc., a w 2013 – 7,8 proc.). Naukowcy zapowiadają, że w kolejnym badaniu będą chcieli zestawić informacje o nadmiernej masie końskiego ciała z problemami zdrowotnymi, z jakimi borykać się będą otyłe konie.

Badanie ortopedyczne nie uwzględniło jednak aspektu końskich wrzodów, ale jak wskazuje Gemma Taylor- z organizacji Blue Cross wspierającej badania, w przypadku części koni właściciele wypełniali ankiety. Wynika z nich, że choroba wrzodowa (EGUS) dotyka odsetek szacowany na 11 proc.

Share.

Leave A Reply