Aż 7-8 wypadków związanych z wykonywaniem zawodu przytrafi się w trakcie 30-letniej praktyki statystycznemu lekarzowi weterynarii zajmującemu się końmi – ocenia Brytyjskie Towarzystwo Hipiatrów. W trakcie zakończonego kongresu BEVA 2016 władze Towarzystwa podkreśliły potrzebę  poprawy bezpieczeństwa i zaapelowały do praktykujących hipiatrów o pomoc w tworzeniu protokołu oceny ryzyka związanego z wykonywaniem zawodu.

Stworzenie właściwej instrukcji dotyczącej bezpiecznego wykonywania pracy lekarza weterynarii to pokłosie raportu związane z wypadkami przy pracy, zleconego przez organizację w 2016 roku. W dokumencie wyraźnie podkreślono, że średnia liczba urazów odniesionych w trakcie 30-letniego praktykowania wynosi od 7 do 8 przypadków. Co więcej stwierdzono, że aż 23 proc. urazów wymaga hospitalizacji poszkodowanego lekarza, a 44 proc. zdarzeń powoduje czasowe wyłączenie z rynku pracy.

Wyniki raportu skłoniły Brytyjskie Towarzystwo Hipiatrów do edukowania lekarzy i działań na rzecz podnoszenia świadomości ryzyka związanego z wykonywaniem zawodu. Pierwszym krokiem mającym poprawić sytuację jest przygotowanie przewodnika zawierającego protokół oceny ryzyka dla praktykujących lekarzy. Broszura jest obecnie nadal w fazie projektu, a członkowie towarzystwa zostali poproszeni o wyrażenie opinii i sugestii za pośrednictwem strony internetowej

Share.

Leave A Reply