W ostatnim czasie naukowcy z Uniwersytetu Purdue z amerykańskiego stanu Indiana wykazali istotną rolę jednego z wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Badaczom udało się potwierdzić korzyści ze stosowania kwasu dokozaheksaenowego (DHA), zwanego również kwasem omega-3, u koni z chroniczną nawracającą chorobą obturacyjną, popularnie zwaną COPD lub z chorobą zapalną dróg oddechowych.

Przez dwa miesiące konie ze schorzeniami dróg oddechowych karmione były paszami wzbogaconymi w kwasy omega-3 dodatkowo część z nich otrzymywała dodatkowo suplementy. Co zaobserwowano po okresie suplementacji? Dzięki dodaniu kwasów omega-3 udało się m.in.:
– zredukować występowanie objawów klinicznych COPD o 60 proc. (zmniejszony kaszel);
– odnotowano zdecydowaną poprawę wydolności płuc na podstawie oceny wysiłku oddechowego (spadek o 50 proc.);
– zauważono także nieznaczną poprawę stanu dolnych dróg oddechowych (np. zmniejszenie stanu zapalnego) stwierdzoną na podstawie badania popłuczyn „płucnych”;
– dodatkowo w krwi koni oznaczono ok. 10-krotny wzrost poziomu DHA w porównaniu ze stężeniem wyjściowym.

Podczas prowadzonych badań zaobserwowano również ciekawą prawidłowość dotyczącą koni w grupie kontrolnej, którym podawano placebo zamiast dodatków paszowych zawierających kwasy tłuszczowe omega-3. Stwierdzono u nich nieznaczną poprawę parametrów, natomiast w ocenie autorów badania prawdopodobnie nastąpiło to na skutek objęcia wszystkich koni uczestniczących w badaniach dietą na bazie słabo pylącego się granulatu.

Naukowcu przekonują jednak, że poczynione przez nich obserwacje mogą istotnie wpłynąć na postrzeganie kwasów omega-3 w końskiej diecie. Jednocześnie zachęcają właścicieli i opiekunów koni do stosowania dodatkowej suplementacji kwasem DHA, która jest efektywnym ekonomicznie uzupełnieniem i wspomaganiem terapii przewlekłych schorzeń dróg oddechowych. Te ostatnie stanowią bowiem kluczową rolę w spadku wydolności wysiłkowej koni wyczynowych.

Lek. wet. Joanna Szwast

Share.

Leave A Reply