Mamy dobre wieści dla właścicieli koni dotkniętych sarkoidozą. Najnowsze badania opublikowane w miniony poniedziałek (11 maja) na łamach czasopisma „Equine Veterinary Journal” wskazują, że laserowe usunięcie sarkoidów ma bardzo dobre pooperacyjne rokowania.

Efekty metody laserowej resekcji sarkoidów przebadał zespół naukowców z Rossdales Equine Hospital z Newmarket oraz Royal (Dick) School of Veterinary Studies z Edynburga. Naukowcy brali pod uwagę konie, którym usunięto laserowo sarkoidy w okresie od 1 lipca 2005 do 1 września 2012 roku. W tym czasie badacze ocenili 209 koni, u których dokonano resekcji 235 sarkoidów (potwierdzonych w późniejszej analizie histopatologicznej). Efekty zabiegu oceniano przez telefoniczną ankietę w okresie tzw. „follow up”.

Naukowcy stwierdzili, że u 83 proc. koni nie stwierdzono nawrotu sarkoidozowego w miejscu resekcji, a u 72 proc. nie stwierdzono w okresie „follow up” występowania jakichkolwiek sarkoidów. Niestety pewnym rozczarowaniem były nawroty, które stwierdzono głównie u koni z sarkoidami w obrębie głowy i szyi (współczynnik ryzyka nawrotu 1,61, 95% CI 1.02-2.56;. oraz 4,03, 95% CI 1.11-14.7).

Badacze podkreślili, że uzyskane w pracy wyniki wskazują na pozytywne i obiecujące efekty laserowej resekcji – szczególnie w odniesieniu do pooperacyjnego rokowania. Nie mniej jednak zalecają by w dalszych pracach ocenić lepiej czynniki ryzyka nawrotu choroby.

 

  Źródło: Equine Vet J. 2015 May 11. doi: 10.1111/evj.12456. [Epub ahead of print]

 

 

Share.

Leave A Reply