Badania zaprezentowane na łamach American Journal of Veterinary Research wskazują, że siano z lucerny może pozytywnie wpływać na podwyższenie pH soku żołądkowego oraz wyższe stężenia lotnych kwasów tłuszczowych, co przekłada się na mniejsze nasilenie zmian chorobowych o obrębie błony śluzowej.

Naukowcy z Kliniki Dużych Zwierząt przy Szkole Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Tennessee przeprowadzili badanie sześciu koni karmionych dwoma rodzajami pokarmu sianem łąkowym (z dominacją roślin z gatunku wiechlinowatych) oraz sianem z lucerny. Do żołądka każdego z osobników wprowadzono kaniulę żołądkową dzięki, której pobierano treść żołądkowo odpowiednio – natychmiast po podaniu paszy, kolejno co godzinę przez kolejne 8 godzin, a także w 10-tej, 12-stej oraz 24-tej godzinie. W pobranych próbkach sprawdzano ilość soku żołądkowego, jego pH, stężenie lotnych kwasów tłuszczowych (LKT) oraz mlecznów. Dodatkowo każdy z koni po przeprowadzonym eksperymencie miał wykonywane badanie endoskopowe, które miało na celu ocenę nasilenie zmian chorobowych w żołądku.

Jakie różnice znaleziono w przypadku zastosowania różnych rodzajów paszy objętościowej?

W pierwszych pięciu godzinach od zadania paszy zdecydowanie większe wartości pH (bliższe zasadowemu) stwierdzono u koni karmionych sianem z lucerną. Jednocześnie stężenia lotnych kwasów tłuszczowych (LKT) octowego, propionowego i izowalerianowego było istotne wyższe a zmiany w obrębie śluzówki żołądka niższe niż u koni otrzymujących siano łąkowe. Naukowcy doszli zatem do wniosku, że lucerna dzięki zawartości białka oraz wapnia może stanowić bufor żołądkowych dla koni zmagających się z wrzodami i może być w ich przypadku rozważana jako dodatek paszowy.

Warto podkreślić, że właściwości buforowe pasz oraz stały dostęp do pasz objętościowych jest podstawowym czynnikiem w profilaktyce zachorowań oraz prewencji pierwotnej i wtórnej choroby wrzodowej u koni.

 

 Źródło: Am J Vet Res. 2000 Jul;61(7):784-90. Evaluation of diet as a cause of gastric ulcers in horses.

Share.

Jeden komentarz

Leave A Reply