Dynamicznie rozwijająca się medycyna regeneracyjna otwiera nowe możliwości przed końmi zmagającymi się ze schorzeniami stawów. Od kilku lat naukowcy sprawdzają bowiem efekty stosowania komórek macierzystych.

Czym są komórki macierzyste? To drobne komórki zwane również komórkami pnia, charakteryzujące się dwiema istotnymi cechami- mają one zdolność do nieograniczonej liczby podziałów (odnawiania się) i jednocześnie niezwykle łatwo różnicują się w inne typy komórek.

Dotychczas komórki macierzyste szerzej wykorzystywane były w leczeniu urazów ścięgien. Okazuje się jednak, że ich potencjał regeneracyjny może być wykorzystywany m.in. przy trudno gojących się ranach zewnętrznych, a także w chorobie zwyrodnieniowej stawów. Ta ostatnia była przedmiotem badań naukowych belgijsko-szwajcarskiego zespół weterynarzy, którzy w styczniu 2014 roku na łamach czasopisma Plos One w artykule „Regenerative Therapies for Equine Degenerative Joint Disease: A Preliminary Study” przedstawili porównanie kilku metod leczenia bazujących na komórkach zawieszonych w bogatopłytkowym osoczu oraz mezenchymalnych komórkach macierzystych w stanie naturalnym lub po chondrogennej indukcji. Do swojego eksperymentu wybrali 20 koni ze zdiagnozowanym zwyrodnieniem stawu pęcinowego. Aplikowane komórki macierzyste wyizolowano od 6-letniego dawcy. Badane konie podzielono na cztery grupy, a każda z nich otrzymała odrębną konfigurację zawierającą odpowiednio – (1) samodzielne osocze bogatopłytkowe (PRP platelet-rich plasma), (2) allogeniczne komórki macierzyste (MSC mesenchymal stem cells), (3) komórki macierzyste oraz osocze bogatopłytkowe (MSC+PRP) oraz (4) komórki macierzyste indukowane chondrogennie w osoczu bogatopłytkowym. Każdego konia oceniano klinicznie odpowiednio po 6 i 12 tygodniach oraz 6 i 12 miesiącach po wstrzyknięciu.

Analiza badaczy wykazała, że chondrogenna indukcja komórek macierzystych skutkowała u koni, które je otrzymały, zmniejszoną ekspresją białka p63 (zaburzenia jego syntezy obserwowane są u kulejących konia) oraz glikozaminoglikanów (GAG), co więcej przyczyniła się do większej ekspresji mRNA agrekanu oraz białka macierzy chrząstki oligomerycznej. W efekcie w 4 grupie koni w porównaniu do grupy otrzymującej samo PRP zaobserwowano zdecydowaną poprawę funkcjonowania i trwałości chorych stawów w okresie od 6 tygodnia do 12 miesiąca po podaniu.

Źródło: Curr Stem Cell Res Ther. 2014;9(6):497-503. Allogenic mesenchymal stem cells as a treatment for equine degenerative joint disease: a pilot study.

Share.

Leave A Reply