Zespołowi szwajcarskich naukowców udało się wytypować gen kodującym TXNDC11, który to może leżeć u podłoża przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (RAO).

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (RAO) u koni to schorzenie, które coraz częściej trapi konie. Niestety choroby końskich płuc to – zaraz po problemach kostno-szkieletowych – jeden z głównych czynników wpływających na użytkowanie wierzchowe koni. Dlatego też naukowcy coraz częściej starają się pogłębiać wiedzę na temat genezy powstawania chorób oraz ewentualnej oceny ryzyka przenoszenia jej na kolejne pokolenia. Dotychczasowe badania wskazywały, że rozwój RAO jest silnie uwarunkowany czynnikami środowiskowymi oraz ekspozycją na zapylenie m.in. paszy czy samej stajni, bądź czynniki chorobotwórcze takie jak – wirusy, czy bakterie. Istnieją jednak publikacje, które jednocześnie wskazują na czynnik genetyczny – dotychczas nie udało się jednak zidentyfikować genu odpowiedzialnego za skłonność do zachorowań.

Nowe światło na ten obszar medycyny weterynaryjnej kładą badania opublikowane na łamach lipcowego wydania czasopisma „Animal genetric„. Projekt zespołu naukowców ze Szwajcarskiego Instytutu Medycyny Koni (Swiss Institute of Equine Medicine ISME) został oparty o populację 384 koni, których genotyp poddano analizie z wykorzystaniem mikromacierzy SNP. Badania wykazały zmiany w obrębie genu TXNDC11 kodującego białko, które z dużym prawdopodobieństwem odgrywa istotną rolę w procesie syntezy białek złożonych DUOX1 i DUOX2. Obie proteiny uczestniczą w syntezie nadtlenku wodoru w nabłonku dróg oddechowych. Dowiedziono również, że w medycynie ludzkiej oba białka regulują również ekspresję glikoproteiny MUC5AC tzw. mucyny 5AC. Należy ona do tzw. mucyn wydzielniczych nabłonka powierzchniowego wyścielającego drogi oddechowe. Jej zadaniem jest formowanie śluzu, a także pełnienie roli naturalnej fizjologicznej bariery chroniącej błonę śluzową układu oddechowego. W ocenie naukowców z ISME to fizjologiczne połączenie daje podstawę do wskazania genu TXNDC11, jako kandydata do dalszych badań nad jego rolą u koni zmagających się z RAO.

 

Źródło: Anim Genet. 2017 Jul 24. doi: 10.1111/age.12583.

 

RAO nieobojętne dla końskich mięśni

Share.

Leave A Reply