Coraz szerzej stosowane w medycynie weterynaryjnej nowoczesne, terapie komórkowe sprawiają, że naukowcy opracowują nowe metody pozyskiwania komórek macierzystych. Najnowsze analizy badaczy z wiedeńskiego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej wskazują, że nowym źródłem pozyskiwania mezenchymalnym komórek macierzystych może okazać się błona śluzowa końskiej macicy. Co istotne taka forma pozyskania nie wymaga stosowania bolesnych interwencji chirurgicznych.

Dynamiczny rozwój badań nad terapiami komórkowymi stał się faktem, o czym świadczy nie tylko sama liczba badań, ale również nakłady na nie ponoszone (czytaj: Amerykańscy kowale fundują badania nad komórkami macierzystymi, 20 mln dolarów anonimowej darowizny na wsparcie nauki). Nad komórkami macierzystymi mającymi zastosowanie w medycynie weterynaryjnej koni pracują naukowcy z najbardziej liczących się ośrodków badawczych. Jednym z nich jest wiedeński Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej, gdzie zespół pod kierownictwem Elisabeth Rink z lokalnego Centrum Sztucznej Inseminacji i Transferu Zarodków postanowił ocenić możliwość pozyskiwania komórek macierzystych o potencjale multipotencjalnym z błony śluzowej macicy klaczy. 

Naukowcy zwrócili uwagę, że jednym z wyzwań w dotychczasowej ponad 15-letniej historii badań nad zastosowaniem komórek w przypadku urazów ścięgien, czy problemów zwyrodnieniowych stawów, było pozyskanie komórek, które wszczepione w miejsce urazu różnicowały się we właściwą tkankę – chrząstkę w przypadku stawów, czy tkankę łączną tzw. włóknistą będącą budulcem ścięgien. Dodatkowo dotychczas pozyskanie komórek wymagało przeprowadzenia procedur chirurgicznych – liposukcji lub pobrania szpiku kostnego z mostka.

Najnowsza analiza austriackich naukowców wskazuje na nowe źródło komórek – końską macicę. Co więcej ich pozyskanie zdaniem lekarzy nie wymaga przeprowadzania bolesnej interwencji chirurgicznej. W trakcie badania do analizy pobrano próbki tkanej macicy od sześciu klaczy. Naukowcy oddzielili komórki macierzyste od komórek nabłonka endometrium, a następnie z wyizolowanych komórek mezenchymalnych rozwinęli hodowle komórkowe. Zabieg ten pozwolił ocenić możliwości różnicowania się komórek pobranych z endometrium.

Dodatkowo komórki pozyskane nową metodą porównano z preparatami pobieranymi tradycyjnie tj. z tłuszczu oraz szpiku. Wnikliwa analiza laboratoryjna oparta o badania immunohistochemiczne, analizę genetyczną oraz cytometrię przepływową , wskazała, że komórki pozyskane z macicy miały te same markery co komórki pozyskiwane dotychczasowymi metodami. Co więcej komórki z endometrium różnicowały się zarówno w linie komórek tłuszczowych, kostnych, chrzęstnych, jak i mięśniowych.

„Endometrium stanowi źródło mezenchymalnych komórek macierzystych, które można łatwo uzyskać bez stresu dla zwierząt. Wyniki hodowli komórkowej pokazują, że komórki te mogą być pomocne nie tylko w leczeniu schorzeń macicy, ale również mogą zaspokoić zapotrzebowanie na komórki macierzyste do celów terapeutycznych w innych typach tkanek”- oceniła współautorka badania Christine Aurich.

Wyniki badań austriackich naukowców, które stanowią kolejny milowy krok w rozwoju medycyny regeneracyjnej koni, zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie „Stem Cell Research&Therapy”.

 

Źródło: Stem Cell Research & Therapy20178:166 doi.org/10.1186/s13287-017-0616-0

 

Share.

Leave A Reply