Komitet weterynaryjny British Horseracing Authority (BHA) wyjaśnia wszelkie wątpliwości związane z definicją neurektomii i definitywnie zakazuje koniom po zabiegu 'odnerwiania’ uczestnictwa w wyścigach. Sformułowane na nowo i obowiązujące od 3 styycznia regulacje nakazują jednocześnie wpisywanie do paszportu koni informacji o przeprowadzonym zabiegu.

Zdaniem lekarzy weterynarii dotychczasowe sformułowania związane z zabiegiem neurektomii nie były w regulaminie rozgrywania wyścigów wystarczająco precyzyjne. Definicja obejmowała bowiem jedynie chirurgicznie przeprowadzenie tzw. zabiegu odnerwienia, bez uwzględnienia innych szeroko stosowanych metod jak np. wymrażanie czy neurektomię z wykorzystaniem substancji chemicznych. Ta nieścisłość została ostatecznie uregulowana i nowa definicja obowiązuje już od 3 stycznia tego roku.

Ale to nie wszystko – komitet weterynaryjny zobligował również właścicieli koni oraz lekarzy weterynarii do umieszczenia informacji w paszporcie konia. Jednocześnie po wykonaniu zabiegu trener sprawujący opiekę nad koniem winien jest poinformować o tym fakcie stosowane organy nie później niż 7 dni od wykonania zabiegu. Komitet weterynaryjny podtrzymał również w mocy zapis mówiący o definitywnej eliminacji z wyścigów koni poddanych neurektomii.

W przypadku koni wyścigowych zabiegowi neurektomii poddaje się m.in. nerw dłoniowy palca (ang. palmar digital neurectomy). Zabieg ten realizowany jest w przypadkach m.in. chronicznych, aseptycznych, nieuleczalnych chorzeniach stawu koronowego i kopytowego, podotrochleozy, skostnienia chrząstki, stanów po złamaniach kości palca. Procedura polega na wypreparowaniu naczynia od nerwu i usunięciu lub wymrożeniu fragmentu nerwu.

Share.

Jeden komentarz

Leave A Reply