Zespół brytyjsko-australijskich naukowców opracował nowy model pozwalający na monitorowanie ilości tkanki tłuszczowej w końskim ciele. Body Condition Index (BCI), bo to o nim mowa, działa podobnie do wskaźnika BMI stosowanego u ludzi.

Rosnąca popularność przetworzonych pasz oraz brak wystarczającej ilości ruchu powoduje, że w krajach Europy Zachodniej poważnym problemem w końskiej populacji staje się otyłość i insulinooporność – tylko w Wielkiej Brytanii w 2014 roku odsetek otyłych koni i kuców oszacowano na blisko 17 proc.

Aby nad problemem tym zapanować, badacze z  Uniwersytetu w Melbourne w Australii oraz grupa badawcza WALTHAM Equine Studies Group z Anglii, podjęła się stworzenia komplementarnego modelu oceny zwartości tłuszczu w końskim ciele. Przygotowany przez nich model nie tylko odpowiada wskaźnikowi BMI wykorzystywanego w populacji ludzkiej, ale również koreluje i uzupełnia tradycyjnie wykorzystywany u koni wskaźnik Body Condition Score (nazywany wskaźnikiem Henneke– od nazwiska jego wynalazcy).

Aby opracować nową skalę naukowcy wykorzystali 22 dorosłe konie i kuce, u których oceniono BCS od 4 do 8,5 pkt. (w stali 9 punktowej). Następnie zespół oceniał procentową zawartość tkanki tłuszczowej, dokonał pomiarów obwodu na wysokości serca, brzucha, szyi, a także zmierzyli długość ciała oraz wysokość koni w kłębie. Zebrane dane pozwoliły skorelować wymiary koni z zawartością tkanki tłuszczowej w ciele, a co za tym idzie określić stopnie BCI odpowiadające znalezionym korelacjom.

Twórcy nowej skali przekonują, że BCI uzupełnia tradycyjne BCS i może okazać się krokiem naprzód w procesie kontroli masy ciała konia, a w szczególności w pierwszych etapach programu odchudzania.

Nowy indeks oceny kondycji ciała jest bardzo obiecującym i ekscytującym narzędziem, które doprowadzi do bardziej obiektywnej oceny konia i zawartości procentowej tłuszczu w ciele. Nowa metoda będzie szczególnie pomocna, gdy konie lub kuce są badane przez więcej niż jedną osobę lub osoby, które nie mają wystarczającego doświadczenia z subiektywną oceną w ramach BCS„- ocenia Amber Moffett z Buckeye Nutrition, firmy produkującej pasze i współpracującej z WALTHAM Equine Studies Group.

Nowa metoda oraz zasady jej stosowania zostaną po raz pierwszy zaprezentowane w dniach 26-29 maja w trakcie Equine Science Society Symposium 2015, jaki odbywać się będzie na Florydzie.

Share.

Leave A Reply