Dzięki pracom badawczym francuskich lekarzy weterynarii udało się znaleźć związek pomiędzy wczesnym badaniem poziomu osteokalcyny a późniejszym występowaniem i diagnozowaniem osteochondrozy u koni w wieku 12-13 mięsięcy.

Osteochondroza (OC) to coraz szerzej rozpowszechnione schorzenie dotykające młode konie. Polega ono na zabu­rze­niu śród­chrzęst­nego kost­nie­nia u orga­ni­zmów mło­dych i wynika m.in. z selekcji ukierunkowanej na uzyskiwanie coraz większych koni o rozbudowanej muskulaturze. Zmiany w oczekiwaniach wobec hodowanych koni sportowych, zachwianie delikatnej równowagi pomiędzy właściwą masą mięśni a wytrzymałością końskiego układu szkieletowego, a także predyspozycje genetyczne ściśle wyselekcjonowanych ras koni sportowych powodują, że część koni w młodym wieku (2-3 lat) zmaga się z odpryskami kostnymi, czyli tzw. chipami. W postaci wolnej lub częściowo przyrośniętej mogą one powodować uszkodzenia lub wręcz prowadzić do martwicy chrzęstnych części końskich stawów – a w efekcie do trwałych kulawizn i wykluczenia zwierzęcia z użytkowania.

Dotychczas najczęstszym sposobem diagnozowania choroby OC było badanie kliniczne oraz badanie RTG – wykonywane po drugim roku życia. Okazuje się jednak, że ryzyko wystąpienia młodzieńczego OC można określić już u odsadków za pomocą pomiaru specyficznego biomarkera – osteokalcyny, która jest niekolagenowym białkiem będącym swoistym markerem aktywności osteoblastów, czyli komórek tworzących kość.

Badania nad taką formą diagnostyki przeprowadzili naukowcy z francuskiego Narodowego Instytutu na Rzecz Badań Rolniczych (INRA). W pracy naukowej, opublikowanej na łamach Equine Veterinary Journal, przeanalizowali wyniki próbek krwi pobieranych od źrebiąt w wieku od 2 do 52 tygodnia życia. Dzięki dokładnej analizie poziomu osteokalcyny, a następnie radiologicznej ocenie stanu układu szkieletowego (dokonywanej w 5,5 i 11 miesiącu życia), udało się znaleźć korelację pomiędzy poziomem biomarkera, a następującymi zmianami w obrębie źrebięcych stawów.

Naukowcy podkreślają, że ich odkrycie wymaga dalszych prac badawczych, jednak już teraz wyniki te wskazują, że ocenia poziomu osteokalcyny może okazać się użytecznym narzędziem dla hodowców i pomagać im w modelowaniu żywienia i monitoringu przyrostu masy ciała ich podopiecznych.

 

Źródło: Equine Vet J. 2008 May;40(3):253-9. doi: 10.2746/042516408X273657.

Share.

Leave A Reply