Wysoki wskaźnik kondycji ciała konia (ang. body condition score BCS) może mieć istotny wpływ na jego zachowanie w stadzie. Badania z Wielkiej Brytanii wskazują, że konie otyłe – o wskaźniku BCS większym niż 7 (w 10 punktowej skali)- wykazują nawet 11-krotnie wyższy poziom dominacji przebywając w grupie, niż konie w zbliżonym wieku o normalnej masie ciała.

Naukowcy przeanalizowali zachowanie 203 koni utrzymywanych na padokach w 42 różnorodnych stadach. Testy związane z dominację realizowano podczas 'wolnego’ karmienia zarówno paszami treściwymi, jak i sianem. Stopień dominacji oceniano poprzez liczbę zmian miejsca karmienia oraz liczbę 'przegonień’, jakich koń dominujący w danym stadzie dokonywał na pozostałych koniach.

Pierwszym wnioskiem z obserwacji podniesionym przez głównego badacza – Petera Huntingtona, był fakt, że konie otyłe (stanowiące 17,24 proc. w całej badanej populacji) wykazywały znacznie wyższy poziom dominacji w porównaniu z pozostałymi końmi. Co więcej zdecydowanie silniej zaznaczała się dominacja u koni otyłych znajdujących się w sile wieku, i w przypadku koni o BCS >7 wzrost nie miał wpływu na poziom dominacji tzn. konie otyłe bez względu na wzrost były dominujące. Co ciekawe – wiele z badanych otyłych koni stanowiły kuce- co może wskazywać, że to właśnie one w stadach wiodły prym wśród swoich współbiesiadników.

Naukowcy zauważyli również, że w stadach o mniejszym zróżnicowaniu wiekowym oraz mniejszych różnicach wzrostu, dochodziło do większej liczby negatywnych interakcji, takich jak gryzienie, kopanie czy przeganianie. W ocenie badaczy odkrycie to może sugerować, że korzystniejszym z punktu widzenia tworzenia przyjaznych interakcji, może być utrzymywanie koni w stadach o zróżnicowanym wieku.

 

Źródło: Giles, S.L., C.J. Nicol, P.A. Harris, et al. 2015. Dominance rank is associated with body condition in outdoor-living domestic horses (Equus caballus). Applied Animal Behaviour Science 166:71–79. 

 

Share.

Leave A Reply