Ile młody koń zrobi dla nagrody w postaci smakołyku? Jakie napięcie wodzy jest w stanie znieść przy pierwszym kontakcie z wędzidłem? Jak wpływa to na jego dalszą akceptację dla kiełzna i ręki jeźdźca? Odpowiedzi na te pytania poszukiwali badacze z duńskiego Uniwersytetu w Aarchus.

Naukowcy w swoim 3 dniowym badaniu wykorzystali grupę 15 dwuletnich klaczy, które nigdy nie miały do czynienia z wędzidłem i naciskiem przez nie generowanym. W trakcie testowania sprawdzano – na jaką odległość są w stanie wyciągnąć pysk w celu otrzymania nagrody. Testy wykonywano przez 3 kolejne dni, każda z klaczy była wystawiana na dwie, minutowe sesje kontrolne (na luźnych wodzach) oraz dwie (minutowe) sesje na delikatnym i silnym kontakcie. W trakcie każdej z nich u koni rejestrowano – wielkość napięcia (mierzone w niutonach N), tętno oraz zachowanie.

Wyniki badań wyraźnie wskazały, że w pierwszym dniu analiz napięcie (średnie dobowe wynosiło 10,2 N) wytrzymywane przez konie było zdecydowanie większe niż w drugiej (6,0 N) i trzeciej (5,7 N) dobie eksperymentu. W trakcie trwania analiz nie wykazano u koni istotnych zmian w tętnie, ale zaobserwowano rosnącą liczbę zachowań konfliktowych- szczególnie u koni znajdujących się na silniejszym kontakcie.

Analiza naukowców dowiodła, że stosowanie bardzo silnego kontaktu prowadzi do sytuacji, w których konie zamiast przyzwyczajać się do niego zaczynają go unikać i jednocześnie manifestują swoje niezadowolenie (poprzez zachowania konfliktowe typu potrząsanie głową, próby wyrywania wodzy etc.). Liczba zachowań konfliktowych była w badaniu wprost proporcjonalna do napięcia generowanego na wodzach.

 

Źródło: Equine Vet J. 2011 Mar;43(2):223-8. doi: 10.1111/j.2042-3306.2010.00151.x.

 

 

 

 

 

 

Share.

Leave A Reply