Europejska Grupa ds. Zwierząt (Eurogroup for Animals) oraz Światowa Organizacja na Rzecz Dobrostanu Koni ( World Horse Welfare) opublikowała dziś (12 czerwca) pierwszy w historii raport badający nie tylko wielkość sektora związanego z końmi, ale przede wszystkim prezentujący potrzeby w zakresie prawnej ochrony koni.

Raport zatytułowany  ‘Removing the Blinkers: The health and welfare of European equidae in 2015’ zaprezentowano dziś podczas specjalnego posiedzenia Parlamentarnej Grupy na Rzecz Dobrostanu i Ochrony Zwierząt w Strasbourgu.

Jak wskazuje Roly Owers, dyrektor generalny World Horse Welfare, raport zawiera nie tylko wgląd w sektor związany z końmi, ale również uwzględnia wyzwania związane z utrzymanie dobrostanu, z jakimi w najbliższym czasie musi poradzić sobie Unia Europejska. „Mówimy tu o stosunkowo niewielkiej populacji zwierząt- szacowanej na siedem milionów osobników, która jednocześnie generuje co najmniej 100 mld €  na terenie UE – często w obszarach wiejskich, gdzie istnieje pilna potrzeba wzrostu gospodarczego i rozwoju. Nie możemy pozwolić by sektor ten nadal był ignorowane na poziomie europejskim, zarówno jeśli chodzi o kwestie zdrowia i opieki społecznej, ale także w zakresie zabezpieczania przyszłości rozwoju dla tego sektora„- podkreśla Roly Owners.

Reineke Hameieers, przewodniczący Europejskiej Grupy ds. Zwierząt, zapewnił, że poprzez raport uwidoczniono, że istnieje realne zapotrzebowanie na lepszą, zharmonizowaną, prawną ochrona zwierząt z rodziny koniowatych poprzez ustawodawstwo specyficzne dla gatunku. Głównym problemem jest m.in. fakt, że konie są sklasyfikowane nie jako zwierzęta towarzyszące, a jako zwierzęta gospodarskie (co pozwala m.in. przeznaczaj je na cele konsumpcyjne). „Będziemy korzystać z tego badania jako ważnego argumentu w rozmowach ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w UE. Będzie on stanowić podstawę naszego programu politycznego co najmniej przez najbliższe pięć lat. Teraz to Komisja Europejska ma czas na podjęcia działań i uruchomienie pierwszej właściwej oceny wpływu przyszłego prawodawstwa wpływającego na koniowate i uwzględnienia w nim wszystkich dotychczasowych zastrzeżeń”- ocenia Reineke Hameieers.

Jakie statystyki przedstawiono w raporcie?

 

Liczebność populacji koniowatych wg. państw TOP10:

Francja 840 259

Wielka Brytania 796 000

Rumunia 728 814

Hiszpania 681 331

Belgia 535 897

Niemcy 480 500

Włochy 468 851

Holandia 293 500

Polska 276 188

Szwecja 229 000

 

 

Klasyfikacja państw (TOP10 i Polska) pod względem liczby koni przypadających na 100 tys. osób

Belgia 47,80

Rumunia 36,50

Irlandia 34,60

Szwecja 23,70

Dania 21,60

Holandia 17,40

Portugalia 17,20

Bułgaria 15,10

Hiszpania 14,60

Finlandia 13,60

….

20# Polska 7,2

Share.

Leave A Reply