Narastający problem schorzeń układu oddechowego u koni sprawia, że naukowcy z ośrodków akademickich realizują coraz ciekawsze badania związane z jakością powietrza w stajni oraz możliwościami jego poprawy. Najnowsze badanie opublikowane na łamach „Journal of Veterinary Internal Medicine” ocenia możliwość zastosowania zabiegów jonizacji wewnątrz stajni.

Jonizowanie powietrza to zabieg umożliwiający oczyszczenie powietrza z alergenów (bakterii i grzybów) oraz zanieczyszczeń pyłowych. W teorii istnieje szansa na to by właściwie dobrane jonizatory mogły zostać wykorzystane do oczyszczania pomieszczeń, w których przebywają konie.

Analizy tego problemu podjęli się naukowcy z holenderskiego Uniwersytetu w Utrechcie oraz tamtejszego szpitala dla koni. Analiza opublikowana 27 lutego 2018 roku objęła 24 zdrowe koni, które należały do ośrodka akademickiego.  Stajnie, w których przebywały wierzchowca (cztery budynki z sześcioma boksami każdy), wyposażone zostały w instalację jonizacyjną o mocy 25 VA i 5000 volt. W każdy z budynkach zastosowano różnorodne systemy utrzymania i żywienia koni:

  • wióry drewniane oraz siano;
  • wióry drewniane oraz sianokiszonka;
  • słoma oraz siano;
  • słoma oraz sianokiszonka.

Pomiary jakości powietrza wykonywano przy włączonej i wyłączonej instalacji jonizacyjnej, wielokrotnie w ciągu doby (zarówno w trakcie dnia jak i nocy) przez kolejnych 6 tygodni. Wyniki uzyskane z każdej ze stajni poddano analizie statystycznej, która miała na celu wskazanie m.in. istnienie związku pomiędzy poszczególnymi czynnikami występującymi na teranie stajni.

Jakie wyniki osiągnięto w trakcie 6-tygodniowego okresu badań?

W pierwszej kolejności naukowcy dowiedli, że zabiegi ujemnej jonizacji nie wpływają na poprawę jakości powietrza ocenianej na podstawie stężenia pyłów, endotoksyn czy grzybów. Jednocześnie dowiedziono, że w stajniach, gdzie wykorzystywano słomę oraz siano notowano zdecydowanie wyższe stężenia zanieczyszczeń powietrza niż w stajniach, gdzie wykorzystywano wióry oraz sianokiszonkę – logarytmiczna średnia wahała się pomiędzy wartościami – 1,92 (95% CI 1,71-2,12) a 2,86 (95% CI 2,59-3,14).

Wnioski płynące z badania dowodzą, że stajnie nie są optymalnym (pod względem oddechowym) miejscem przebywania koni. Dlatego też redakcja portalu zdecydowanie zawsze będzie podkreślać rolę padokowania koni. Analiza dowodzi jednocześnie, że kluczowymi dla utrzymania w zdrowiu koni z problemami oddechowymi okazują się być ściółka oraz rodzaj i jakość pasz objętościowych.

 

Źródło: J Vet Intern Med. 2018 Feb 27. doi: 10.1111/jvim.15069. [Epub ahead of print]

 

Dobór ściółki może wpływać na biobezpieczeństwo stajni

Share.

Leave A Reply