U wielu gatunków narodziny potomka nieodzownie związane są ze stresem matki. Zaskakujące zdają się zatem wyniki badań uzyskanych przez zespół badaczy z Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej z Wiednia.

Naukowcy postanowili zbadać poziom stresu wykazywanego przez 17 klaczy źrebiących się w Brandenburg State Stud w niemieckim Neustadt. Zespół skoncentrował się nie tylko na obserwacji zachowań końskich matek, ale również pobierał próbki śliny oraz krwi do badań poziomu hormonów stresu – tj. kortyzolu oraz adrenaliny, a także dokonywał badania EKG przed, w trakcie oraz tuż po porodzie.

Ku zdziwieniu austriackich badaczy tętno klaczy w czasie trwania porodu nie uległo zwiekszeniu, a co jeszcze bardziej zaskakujące w kilku przypadkach uległo ono obniżeniu. Co więcej naukowcy nie stwierdzili również podczas wyźrebienia podniesienia poziomu hormonu stresu – co potwierdziło przypuszczenie, że narodziny potomka i konieczność opieki nad nowo narodzonym źrebięciem, nie były dla klaczy powodem do stresu. Naukowcy podkreślili wręcz, że kontakt matka-źrebię powiązany było z uczuciem ulgi oraz odprężenia.

Ten ostatni stan jest w ocenie Christine Aurich, głównej autorki badania, niezbędny do zainicjowania akcji porodowej i jest pozostałością ewolucyjną- dzikie konie mają bowiem możliwość opóźnienia porodu do czasu, gdy warunki środowiska staną się wystarczająco bezpieczne i spokojne.

Wyniki badania opublikowano na łamach czasopisma „Journal Theriogenology”.

Share.

2 komentarze

  1. Wydaje się, że to ciekawe doniesienie- szczególnie dla osób, które nadmiernie 'uczłowieczają’ swojego konia, i są przekonani, że klacze podobnie do ludzkich mam, równie silnie przeżywają zbliżający się poród.

Leave A Reply