Woda w końskim kale to problem stanowiący poważną zagwozdkę dla opiekunów i właścicieli. Badaniem syndromu wody w kale (fecal water) zajął się zespół naukowców z Uniwersytetu w Monahium pod wodzą prof.  Ellen Kienzle. Pierwsze wyniki badań terenowych opublikowano 6 maja na łamach czasopisma „Journal of Equine Veterinary Science„.

Niemieccy badacze za cel postawili sobie ocenę czynników mogących leżeć u podstaw zaburzeń pracy układu pokarmowego u koni i wynikającej z nich wody pojawiającej się przy okazji defekacji. Pierwotnie przypuszczano, że przyczyna zaburzeń może tkwić w karmieniu sianokiszonką lub też być efektem infestacji endopasożytami. Funkcjonowały również hipotezy, że problemy te mogą manifestować się w przypadku zaniedbania opieki stomatologicznej nad koniem. Wyniki badania niemieckich naukowców zdecydowanie odrzuciły te hipotezy wskazały na zupełnie nieoczekiwane przyczyny syndromu wody w kale.

Aby dokonać ewaluacji czynników, naukowcy zdecydowali się na badanie ankietowe. Zaprosili do niego 42 właścicieli koni zmagających się z zaburzeniami pracy układu pokarmowego. Dodatkowo od każdego z koni pobierano próbki kału (celem wykonania badań parazytologicznych) oraz krew do analiz. Zebrane dane skonfrontowano z 37-konną grupą kontrolną, która składała się z właścicieli wierzchowców, u których problem syndromu wody w kale nie występował.

Wyniki przeprowadzonych badań w obu grupach wykazały brak jakichkolwiek różnic w obrazie laboratoryjnym krwi oraz kału. Dodatkowo naukowcom nie udało się znaleźć potwierdzenia dla czynników związanych z karmieniem. Istotne – zdaniem naukowców – różnice wykazano natomiast w odpowiedziach właścicieli koni. Okazało się bowiem, że zaskakująco duża liczba koni z zaburzeniami- w wywiadach oceniana była, jako zwierzęta znajdujące się na niskim bądź najniższym poziomie hierarchii w stadzie (40 proc. koni z syndromem wobec 4 proc. z grupy kontrolnej). Co więcej – 62 proc. koni z zaburzeniami nie miało nawyku bronienia swojego pokarmu wobec 23 proc. w w grupie kontrolnej.

Zdaniem naukowców analiza ta daje podstawy do uznania odczuwanego przez konie stresu społecznego, jako czynnika istotnego w rozwoju zaburzeń układu pokarmowego – w tym również syndromu wody w kale.

 

 

Źródło: „Journal of Equine Veterinary Science” DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jevs.2016.04.098

 

Share.

Jeden komentarz

Leave A Reply