Schorzenia okulistyczne to duże wyzwanie w medycynie weterynaryjnej koni. Lek.wet. Katarzyna Paschalis-Trela – główna autorka badania opublikowanego pod koniec października na łamach czasopisma „BMC Veterinary Research”,  w swojej pracy przedstawiła kompleksową analizę problemu dotykającą polskiej hodowli koni czystej krwi arabskiej.

Choroby oczu u koni to – z uwagi na długotrwałości terapii – poważne wyzwanie dla lekarza weterynarii, ale również samego właściciela konia, który częstokroć musi być przygotowany na wysokie koszty terapii. W publikacji przygotowanej przez naukowców ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zebrano dane z badań oftalmologicznych 615 koni czystej krwi arabskiej przebywających w trzech państwowych stadninach. Zgodnie z dobrą praktyką badań minimalna próbka pozwalająca na właściwe oszacowanie (z precyzją do 5 proc. i poziomem ufności 95 proc.) wynosiła 352 osobniki, polscy naukowcy dobierając grupę stanowiącą 15 proc. całej populacji koni arabskich podwoili badaną próbę. Badane konie podzielono na trzy klasy wiekowe zgodne w zalecaniami ECAHO na konie młodsze (do 5 roku życia), w wieku reprodukcyjnym (5-12 lat) oraz konie starsze (powyżej 12 roku życia). Co warto podkreślić – oceniając skalę problemów oftalmologicznych oprócz badań własnych  – naukowcy przeprowadzili również analizę danych archiwalnych z dokumentacji weterynaryjnej prowadzonej przez lekarzy, którzy na co dzień sprawują opiekę nad końmi znajdującymi się w stadninach.

Badania okulistyczne wykonywano zgodnie z powszechnie przyjętymi standardami i wykonywane były przez jednego badacza. W trakcie badania mierzono m.in. ciśnienie wewnątrzgałkowe, a także za pomocą oftalmoskopu oceniano dno oka oraz funkcjonowanie rogówki i błony naczyniowej. U koni, u których stwierdzono różnicę w wielkości gałek ocznych, dodatkowo poddawano badaniu ultrasonograficznemu. W analizowanej populacji stwierdzono, że problemy okulistyczne występują niemal u co dziesiątego konia czystej krwi arabskiej – bowiem odsetek występowania problemów okulistycznych oszacowano na 9,75 proc. Wśród najczęściej pojawiających się patologii zwrócono uwagę na nawracające zapalenie błony naczyniowej koni (ERU) określanej również mianem ślepoty miesięcznej – które odnotowano u 5,5 proc. koni objętych badaniem. U kolejnych 3,3 proc. rozpoznano zaćmę niezwiązaną z ERU, u 1,13 proc. całkowitą ślepotę, u 0.8 proc. zmiany pourazowe natomiast u 0,16 proc. jaskrę. Oczywistym wydaje się również fakt, że w grupie koni starszych problemy okulistyczne manifestowały się zdecydowanie częściej, niż wśród koni młodszych – częstość występowania ERU była w tej grupie istotnie wyższa i wynosiła 15,5 proc. w porównaniu do osób młodszych niż 13 lat – gdzie wynosiła 4,5 proc.

http://media.springernature.com/lw785/springer-static/image/art%3A10.1186%2Fs12917-017-1252-8/MediaObjects/12917_2017_1252_Fig2_HTML.gif
Częstość występowania schorzeń oczu w wybranych grupach wiekowych. Kolorem ciemnoszarym oznaczono odsetek koni, u których stwierdzono ślepotę miesięczną. Źródło: The prevalence of ocular diseases in polish Arabian horses BMC Veterinary ResearchBMC doi.org/10.1186/s12917-017-1252-8


Co warto podkreślić przeprowadzone przez lek.wet. Katarzynę Paschalis-Trelę badanie – to jedna z niewielu na świecie tak szeroka analiza populacyjna. Wcześniejsze publikacje dotyczyły bowiem badań ankietowych, jakimi objęte zostały m.in. właściciele koni pracujących, wojskowych czy także wykorzystywanych w szkółkach jeździeckich. Natomiast okulistyczne badania uwzględniające specyfikę rasową były realizowane w populacjach koni pełnej krwi oraz Rocky Mountain Horses. Tym bardziej – polskie badanie jest ważnym doniesieniem, za które gratulacje należą się całemu zespołowi naukowemu, w skład którego weszli – obok dr Katarzyny Paschalis-Treli, dr hab. n. wet. Anna Cywińska, dr Jan Trela, dr Michał Czopowicz, prof. dr hab. n. wet. Jerzy Kita i dr Lucjan Witkowski

 

Źródło: The prevalence of ocular diseases in polish Arabian horses BMC Veterinary ResearchBMC doi.org/10.1186/s12917-017-1252-8

Share.

Leave A Reply