Zbyt silnie lub źle zapięty nachrapnik na czworoboku? Kolegium Sędziów Polskiego Związku Jeździeckiego przy Polski Związku Jeździeckim wydało komunikat, w którym przypomina o konieczności sprawdzania poprawności zapięcia nachrapników w trakcie rozgrywanych na terenie kraju zawodów ujeżdżeniowych.

W ocenie Kolegium Sędziów osobą odpowiedzialną za sprawdzanie poprawności zapięcia nachrapników jest szef Komisarzy, którzy o obowiązku tym powinien poinformować wszystkich swoich asystentów obecnych w trakcie rozgrywania turnieju.

Kontrola po konkursie i nie tylko…

Sprawdzenie siły oraz sposobu zapięcia końskiego rzędu jest częścią kontroli w momencie zejścia konia z czworoboku po zakończeniu przejazdu konkursowego. Kolegium Sędziów podkreśla, że pomiaru poprawności zapięcia nachrapnika musi dokonywać ten sam komisarz u wszystkich koni biorących udział w konkursie. Jednocześnie dopuszcza się kontrolę w trakcie rozprężenia w sytuacji, kiedy komisarz uzna, że koń ma zbyt silnie zapięty nachrapnik. Wówczas wyznaczony do przeprowadzenia kontroli komisarz ma prawo sprawdzić poprawność zapięcia rzędu.

Kontrola przeprowadzana jest w następujący sposób „palcem wskazującym sprawdza on czy nachrapnik nie jest zbyt ciasno zapięty w miejscu pomiędzy paskiem od nachrapnika a kością nosową. Podczas przeprowadzania kontroli komisarz musi używać rękawiczek jednorazowych„.

Jednocześnie Kolegium Sędziów zaleca by kontrolę nachrapników w konkursach przeprowadzali komisarze o podobnym rozmiarze palców wskazujących.

Żółte kartki za recydywę

PZJ przypomniał również, że w momencie stwierdzenia zbyt ciasno zapiętego nachrapika – komisarz ma obowiązek poprosić zawodnika o poluzowanie pasków. Para będzie musiała również przejść kolejną kontrolę (wykonaną przez tego samego komisarza) – ale po zakończeniu przejazdu. Jeżeli po rak kolejny osoba oficjalna stwierdzi, że nachrapnik jest zbyt silnie zapięty – wówczas na zawodnika jest nakładana kara w postaci tzw. żółtek kartki, która jest równoznaczna z ostrzeżeniem za nieodpowiednie postępowanie lub zachowanie wobec koni.

Warto również przypomnieć, że „zdobycie” dwóch żółtych kartek na tych samych zawodach skutkuje nałożeniem czerwonej kartki, która z automatu prowadzi do dyskwalifikacji z całych zawodów (działając również wstecz) i skutkuje zawieszeniem w prawach udziału w zawodach na 2 miesiące od momentu nałożenia kary.

Komunikat Kolegium Sędziów PZJ jest przypomnieniem reguł, które powinny być egzekwowane w trakcie rozgrywania zawodów ujeżdżeniowych w Polsce. Mamy jednak nadzieję, że w przyszłości Polska podąży śladami Danii, w której od 1 stycznia 2018 roku na każdych zawodach (bez względu na dyscyplinę) komisarze zwracają uwagę na siłę zapięcia nachrapników. Decyzja ta zapadła na podstawie badań naukowych m.in. tych przedstawionych w 2016 roku, które wskazały że aż u 44 proc. koni uczestniczących w w zawodach nachrapniki były zapinane ekstremalnie mocno.

 

 Źródło: PZJ

Ogłowie ma wpływ na poziom stresu u koni

Nachrapniki w sporcie wyczynowym: post scriptum

Share.

Leave A Reply