Zdaniem szwajcarskich naukowców materiał, z którego przygotowana jest podkowa istotnie wpływa na ryzyko pęknięcia i złamania kości w przypadku kopnięcia. Co ciekawe najczęściej stosowane, stalowe, podkowy nie należą do najgroźniejszych – wynika z badań opublikowanych 1 sierpnia na łamach czasopisma „Veterinary and comparative orthopaedics and traumatology: V.C.O.T„.

Właściciele podkutych koni nie mają lekkiego życia, często bowiem zdarza się, że w obawie przed ewentualnymi urazami współpensjonariusze nie życzą sobie obecności podkutych koni w stadzie. Czy pojawiające się obawy mają pokrycie w rzeczywistości? Odpowiedź na to pytanie przynoszą badania zespołu naukowców ze szwajcarskiej kliniki weterynaryjnej w Zurichu.

W swoim eksperymencie wykorzystali 64 wypreparowane kości – promieniowe oraz piszczelowe, które poddali testom „uderzeniowy”. Te ostatnie wykonywano z różną prędkością (od 8 do 12 m/s) i przy użyciu głowic „podkutych” w stalowe, aluminiowe oraz poliuretanowe podkowy. W eksperymencie wykorzystano również głowice z „bosymi” kopytami. W trakcie badań naukowcy wnikliwie analizowali przy pomocy kamery (nagrywającej wysoką liczbę klatek na sekundę) parametry fizyczne każdego kopnięcia w tym również siłę nacisku oraz czas trwania samego uderzenia. Co warto podkreślić – uzyskane eksperymentalnie urazy kości były niezwykle podobne do tych obserwowanych w analogicznych próbach wykonanych wcześniej, a co więcej porównywalne do klinicznych przypadków złamań. Daje do podstawę do twierdzenia, że uderzenie głowicy można porównać z realnym kopniakiem.

Wyniki obserwacji wyraźnie wskazały, że przy prędkości 8 m/s prawdopodobieństwo złamania kości wynosiło 75 proc. w przypadku podków stalowych i aż 81 proc. w przypadku podków… aluminiowych. Jednocześnie stwierdzono, że kopyta bose oraz te podkute z wykorzystaniem  podków z poliuretanu nie uszkadzały kości. Niestety przy wyższych prędkościach nie dało się uniknąć urazów, bowiem już prędkość 12 m/s uderzenia powodowała, że prawdopodobieństwo złamania kości rosło do 25 proc. w przypadku poliuretanu i 12,5 proc. w przypadku niepodkutego roku kopytowego.

Oczywistą obserwacją było wyższe ryzyko złamań przy materiałach 'twardszych’, ale jak podkreślają naukowcy nawet bosy koń jest w stanie – przy odpowiedniej prędkości, a co za tym idzie sile uderzenia – wyrządzić drugiemu współtowarzyszowi krzywdę.

 

Źródło: Vet Comp Orthop Traumatol. 2017 Aug 1;30(5). doi: 10.3415/VCOT-17-01-0003. [Epub ahead of print]

 

Za nadmierną agresją u koni stoi … człowiek

Otyłość wśród koni a dominacja w stadzie

Share.

Leave A Reply