Biologiczny zegar koni może być istotnie modyfikowany przez reżim treningowy- dowiedli na łamach prestiżowego czasopisma „The Veterinary Journal” naukowcy z University College Dublin. Do badań wykorzystano sześć zdrowych klaczy pełnej krwi angielskiej, u których badano ekspresję genów pochodzących z tkanek mięśniowych. W analizach wzięto pod uwagę ekspresję genów (m.in. MYF6, UCP3, VEGFA, FOXO1, MyoD1, PPARGC1A, PPARGC1B, FBXO32 i PDK4) odpowiedzialnych za regenerację mięśni i ich ochronę przed stresem.

Pierwsze próbki do analiz pobrano od klaczy tuż przez zabraniem ich z rocznego wychowu pastwiskowego- przezskórnej biopsji z mięśnia pośladkowego dokonywano co 4 godzinny w całym cyklu dobowym. Następnie klacze poddano 8-tygodniowemu treningowi (trwającemu 20 min w środku dnia), po którym ponownie poddano 24-godzinnemu monitoringowi.

Do jakich wniosków doszli naukowcy?

Okazało się, że u koni znajdujących się poza treningiem głównym czynnikiem regulującym ekspresję genów odpowiedzialnych za regenerację mięśni był cykl dobowy skoordynowany z porą dnia i światłem słonecznym. Geny zaangażowane w regeneracji mięśni i ich naprawę u koni zabranych z pastwiska były wyraźnie aktywowane w mięśniach klaczy w trakcie nocy.

Zgoła odmienne zjawisko zaobserwowano natomiast u koni trenowanych. Badanie wykazało bowiem znaczną interakcję pomiędzy dobowym rytmem wysiłku, a ekspresją genów MYF6, UCP3, MyoD1 i PDK4. Dla genów MyoD1 i MYF6 wykazano znaczący 24-godzinny okołodobowy rytm powysiłkowym (przedział ufności P <0,01). Dla genów ARNTL (p <0,01) oraz NR1D1 (p <0,05) wykazano dobowy rytm zarówno przed, jak i po wysiłkowy, natomiast gen PER2 rytmicznie aktywował się po wysiłku (p <0,05).
Na podstawie swoich obserwacji naukowcy sugerują, że metaboliczna gotowość mięśni do wysiłku zależy więc od godziny zaplanowanego ćwiczenia. Co więcej konie startujące w zawodach będą osiągać optymalną wydajność swojego organizmu w momencie, gdy czas startu w konkursie będzie zbieżny z czasem zazwyczaj realizowanego treningu.

Źrodło: „Exercise influences circadian gene expression in equine skeletal muscle” The Veterinary Journal doi:10.1016/j.tvjl.2014.03.028
Foto: Foto: Flickr (CC BY-ND 2.0) Andreas Øverland 8/366 – Riding in the snow

Share.

Leave A Reply