Nieco ponad 7 mln złotych uzyskano ze sprzedaży koni wystawionych w trakcie tegorocznych Pride of Poland oraz Summer Sale – czytamy w komunikacie opublikowanym na oficjalnej stronie Stadniny Koni w Janowie Podlaskim.

Państwowe stadniny koni arabskich oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie, które stanowiły wsparcie organizacyjne dla tegorocznej imprezy, dokonały ostatecznego rozliczenia Święta Konia Arabskiego, które odbyło się w dniach od 12 do 16 sierpnia w Janowie Podlaskim oraz w stadninach w Michałowie i Białce. Jak podkreślają organizatorzy w tych dniach stadniny odwiedziło kilka tysięcy osób, a streaming w Internecie pozwalał na bieżący podgląd wydarzeń miłośnikom koni arabskich z całego świata. Warto zwrócić uwagę, że oprócz dwóch aukcji –  Pride of Poland i Summer Sale – na Święto Konia Arabskiego składał się również Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi, który w tym roku trwał od 12 do 14 sierpnia. Zgodnie z umową Międzynarodowe Targi Poznańskie w ciągu 60 dni od zakończenia aukcji przedstawiły ostateczne rozliczenie przychodów i kosztów.

Oto najważniejsze punkty przedstawionego sprawozdania:

Sprzedaż koni ze Stadnin Państwowych podczas Pride of Poland i Summer Sale:
Stadnina Koni Michałów:                   3 397 000 PLN – (16 sprzedanych koni)
Stadnina Koni Janów Podlaski:        3 349 700 PLN – (10 sprzedanych koni)
Stado Ogierów Białka:                        348 300 PLN – (5 sprzedanych koni)
Razem:                                                   7 095 000 PLN (Łącznie wystawiono 44 konie, sprzedano 31 koni)

Wpłaty stadnin w związku z obsługą kosztów imprezy:

Stadnina Koni Michałów:                     280 856,40 PLN
Stadnina Koni Janów Podlaski:           227 359,95 PLN
Stado Ogierów Białka:                           80 244,69 PLN
Razem:                                                      588 461,04 PLN

„Niskie koszty państwowych stadnin (8,29 proc. od wartości sprzedanych koni) wynikły z nowego modelu rozliczeń. W poprzednim stadniny zapłaciłyby organizatorowi o 262 939 zł więcej. Międzynarodowe Targi Poznańskie otrzymały wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane zlecenie, ale wszystkie wpływy z imprezy (wpłaty sponsorów, wynajem powierzchni handlowej, sprzedaż biletów, opłaty parkingowe) wpłynęły po odliczeniu kosztów na konto stadnin państwowych reprezentowanych przez SK Janów. Łącznie była to kwota 1 390 361,13 PLN. Międzynarodowe Targi Poznańskie otrzymały wynagrodzenie w łącznej wysokości 1 978 822,17 PLN (składają się na to nie tylko zawarte w umowie koszty organizacyjne, ale również koszty obsługi sponsorów). Wzajemna kompensata tych kwot sprawiła, że stadniny koni arabskich poniosły niższe niż w ubiegłych latach koszty obsługi imprezy”- podkreślono w komunikacie na stronie SK Janów Podlaski.

Ale to nie wszystko. Zgodnie z oficjalnym komunikatem poprzedni model organizacji Święta Konia Arabskiego odciążał co prawda stadniny od działań organizacyjnych, ale równocześnie „doprowadził do utraty kontroli nad imprezą zarówno przez stadniny, jak i formalnego ich właściciela – Skarb Państwa”. To stało się kością niezgody i z tego powodu ANR podjął decyzję o zmianie formy współpracy z organizatorem technicznym. „W nowym systemie firma zajmująca się organizacją miała przyjąć rolę podwykonawcy, odpowiedzialnego za poszczególne elementy techniczne i organizacyjne wydarzenia”- podkreślono w komunikacie.

W tym kontekście warto przypomnieć, że pod koniec września w lubelskiej delegaturze Centralnego Biura Antykorupcyjnego wszczęto śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków bądź przekroczenia uprawnień i sprowadzenia niebezpieczeństwa szkody majątkowej, niedopełnienia obowiązków związanych organizacją aukcji i tym samym działania na szkodę stadnin, a także przestępstwa tzw. zmowy przetargowej, czyli utrudniania lub udaremniania przetargu publicznego i działania na szkodę instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany. Chodzi o podwójną licytację klaczy Emira. Przypomnijmy również, że pokłosiem tego zdarzenia była dymisja Karola Tylendy, wiceprezesa ANR odpowiedzialnego za organizację tegorocznej akcji Pride of Poland, a także zlecenie przez Waldemara Humięckiego- prezesa ANR- audytu związanego z przebiegiem aukcji.

 

 

Share.

Leave A Reply