Wykorzystywana w ludzkiej pulmonologii spirometria być może znajdzie zastosowanie w diagnostyce chorób płuc u koni. Badania opublikowane 28 listopada w czasopiśmie BMC Veterinary Research wskazują, że specjalnie zmodyfikowany spirometr może znaleźć zastosowanie w spoczynkowej ocenie funkcji końskich płuc.

Spirometria to jedno z najbardziej rozpowszechnionych badań pulmonologicznych pozwalających na ocenę objętości i pojemności płuc oraz powietrza przepływającego w różnych fazach oddychania. Co więcej badanie to pozwala na określenie rezerw wentylacyjnych układu oddechowego – jednak w medycynie ludzkiej wymaga aktywnego zaangażowania pacjenta m.in. poprzez konieczność głębokiej wentylacji płuc.

Możliwość zastosowania spirometrii w diagnostyce oraz monitorowaniu koni zmagających się z RAO została przeanalizowana przez zespół naukowców z australijskiej uczelni Charles Sturt University w Wagga Wagga. Do analizy wykorzystano osiem zdrowych klaczy rasy kłusak amerykański, których średnia wieku wynosiła 6,2 lata. Każda z uczestniczących w badaniu klaczy nie była trenowana przez 6 miesięcy przed przystąpieniem do badania, a także przeszła pozytywnie badanie kliniczne (oceniające m.in. temperaturę ciała, tętno, liczbę oddechów etc.). W badanu pilotażowym naukowcy wykorzystali zmodyfikowaną maskę (patrz foto), przy pomocy której dokonywali pomiarów m.in. częstości oddechów, objętości oddechowej płuc, a także czas szczytowego przepływu oddechowego oraz wskaźników przepływów wdechowych i wydechowych. Konie przed rozpoczęciem głównej części badań były to maski przyzwyczajane.

https://static-content.springer.com/image/art%3A10.1186%2Fs12917-016-0893-3/MediaObjects/12917_2016_893_Fig1_HTML.gif
Foto: BMC Veterinary ResearchBMC series – open, inclusive and trusted201612:268 DOI: 10.1186/s12917-016-0893-3

 

Właściwe pomiary dokonywane były przez badaczy przez trzy kolejne dni, a każda z klaczy przebywała w specjalnym boksie (w którym dokonywano pomiarów) przez pół godziny przed rozpoczęciem procedur. Co ciekawe autorzy badania nie stwierdzili istotnych – z punktu widzenia oceny klinicznej – zmian w wartościach odnotowywanych parametrów. Uzyskane wyniki pozwalają autorom badania pozytywnie ocenić możliwość zastosowania spirometrii do m.in. monitorowania stanu zdrowia koni z rozpoznaną obturacyjną chorobą płuc RAO, a także daje podstawę do dalszych analiz i oceny deterministycznych wartości referencyjnych koniecznych do prowadzenia diagnostyki. Zdaniem naukowców wiarygodność tej techniki sugeruje również jej przydatność w ocenie powtarzanych pomiarów z funkcji oddechowych.

 

Źródło: „Reliability of breath by breath spirometry and relative flow-time indices for pulmonary function testing in horses” BMC Veterinary ResearchBMC series –2016 12:268 DOI: 10.1186/s12917-016-0893-3

„Klimat” w RAO ma znaczenie

 

RAO nieobojętne dla końskich mięśni

Share.

Leave A Reply