Nieuchronnie zbliża się sezon odsadzania tegorocznych źrebiąt. Część z hodowców – szczególnie tych mniej doświadczonych – stanie przed trudną decyzją związaną z wyborem metody odseparowania klaczy od ich źrebięcia. Problematyka ta stała się również tematem badania przeprowadzonego przez zespół naukowców pod przewodnictwem Nurii Mach. Wyniki analiz oceniających wpływ sposobu odsadzenia na mikrobiom końskiego układu pokarmowego oraz fizjologię całego organizmu przedstawiono na łamach czasopisma „Frontiers in Physiology”.

W badaniu prowadzonym przez francuskiego naukowca wykorzystano 34 klacze ze źrebakami, które odstawiano z wykorzystanie dwóch  metod – pierwsza z nich polegała na jednostopniowym odsadzeniu, druga natomiast polegała na stopniowej separacji źrebiąt przez kolejne 30 dni – poczynając o 5 minut i sukcesywnie zwiększając okres separacji do 6 godzin.

Aby ocenić każdy z wybranych sposobu odsadzenia na źrebięta naukowcy przeanalizowali fenotyp oraz skład gatunkowy mikroorganizmów zasiedlających ich układ pokarmowy. Dokonano tego za pomocą sekwencjonowania 16S rRNA pozwalającego na identyfikację bakteryjnego DNA. Materiał do tych analiz pobierano 30 dni przed rozpoczęciem odsadzania, w dniu odsadzenia, a także w 3,5,7 i 30 dniu po odseparowaniu źrebiąt.

Rycina przedstawiająca różnice w poszczególnych grupach źrebiąt – odsadzanych jednostopniowo (po lewej) i wielostopniowo (po prawej) DOI: 10.3389/fphys.2017.00535

 

Wyniki analiz wskazały, że korzystne gatunki bakterii należące do rodzaju Prevotella, Paraprevotella oraz Ruminococcus były liczniej reprezentowane u źrebiąt z grupy odsadzanej stopniowo. Zdaniem naukowców wynik ten skazuje na lepsze przystosowanie się układu pokarmowego źrebięcia do zmiany diety. Natomiast u źrebiąt odsadzonych nagle odnotowano wzrost liczebności bakterii z rodzaju Acinetobacter, Fibrobacter, Rikenella oraz Clostridium IV. Jednocześnie źrebięta odsadzane stopniowo wykazywały zdecydowanie niższy poziom kortyzolu (hormonu stresu) w ślinie i wydłużenie telomerów – co wskazywało na lepszą akceptację i łagodniejsze przechodzenie sytuacji stresowej.

Przypomnijmy, że to kolejne badania wskazujące na korzyści wynikające ze stopniowego, wieloetapowego odsadzania. Oczywiście warto pamiętać, że nie zawsze musi się to sprowadzać do zaplanowanego i rozpisanego co do dnia procesu. Pomocnym rozwiązaniem może okazać się np. pozostawianie młodszych źrebiąt w bezpiecznych boksach na czas, kiedy klacze matki poddawane są zabiegom pielęgnacyjnym. Tak systematycznie przygotowywane źrebięta będą zdecydowanie lepiej znosić późniejszą rozłąkę z mamą.

 

Źródło: Front Physiol. 2017 Jul 25;8:535. doi: 10.3389/fphys.2017.00535. eCollection 2017.

Jak zredukować stres przy odsadzeniu źrebaka?

 

Share.

Leave A Reply