Starsi pacjenci zmagający się z choroba zwyrodnieniową stawów kolanowych mogą czerpać korzyści z ćwiczeń wykonywanych na …. symulatorze jazdy konnej. Te zaskakujące wyniki analiz opublikowano w medycznym czasopiśmie „Journal of physical therapy science”.

Urządzenia symulujące jazdę konną zaczynają znajdować zastosowanie w fizjoterapii ludzi. Lekarze i rehabilitanci coraz częściej zalecają ich wykorzystanie w przypadku pacjentów po wypadkach komunikacyjnych lub przebytych incydentach kardiologicznych np. zawałach mięśnia sercowego. Pod koniec kwietnia koreańscy naukowcy na łamach czasopisma „Journal of physical therapy science” opublikowali wyniki analiz wskazujące, że symulatory jazdy konnej mogą znaleźć zastosowanie w aktywizacji mięśni, a także w ćwiczeniach zdolności chodu u pacjentów w podeszłym wieku z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych.

W badaniu uczestniczyła grupa 30 pacjentów z rozpoznaną chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych, którzy w ramach modułów treningowych realizowali określony zestaw ćwiczeń (trwających ok. 30 min) z wykorzystaniem symulatora jazdy konnej. Rehabilitacja odbywała się trzy razy w tygodniu przez kolejne dwa miesiące (8 tygodni). Po realizacji całego cyklu u pacjentów wykonano test chodu oraz oceniano siłę mięśni oraz poziom ich aktywacji.

Zdaniem naukowców jeździecki symulator był skutecznym narzędziem pozwalającym na wzmocnienie siły mięśniowej pacjentów, a także struktur stabilizujących staw kolanowy. W ocenie badaczy ćwiczenia na symulatorze mogą być bezpieczną i alternatywą dla klasycznie przeprowadzanej rehabilitacji.

Źródło: J Phys Ther Sci. 2017 Apr;29(4):693-696. doi: 10.1589/jpts.29.693. Epub 2017 Apr 20.

 

Ćwicz dla siebie, ćwicz dla swojego konia

Share.

Jeden komentarz

Leave A Reply