Kliniczny przypadek 8-letniego, holsztyńskiego wałacha leczonego przez lekarzy z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Stanowego w Pensylwanii potwierdza, że każdorazowe podanie suplementu diety powinno być skonsultowane z lekarzem weterynarii.

Chcąc zapewnić naszym koniom  właściwe wsparcie oraz uzupełnienie diety, nie możemy zapominać o właściwym i racjonalnym wybieraniu produktów żywieniowych. Potwierdza to przypadek zdrowego 8-letniego konia, który w wyniku pogarszającego się stanu zdrowia został uśpiony w klinice New Bolton Center. Przed eutanazją u konia stwierdzono objawy anoreksji, depresji oraz łagodną kolkę trwającą około 48 godzin.

Prowadzący sekcję zwłok lekarze stwierdzili u zwierzęcia ostrą niewydolność wątroby oraz uszkodzenia komórek mózgowych (encefalopatie) zbliżone do tych obserwowanych u ludzi zmagających się z chorobą Alzheimera. Szukając odpowiedzi – co mogło być przyczyną tak nagłego i ostrego zatrucia – lekarze zwrócili uwagę na jeden suplement zawierający C-fikocyjaninę, którym karmiono wierzchowca. Zdaniem autorów analizy, opublikowanej na łamach czasopisma „Journal of Veterinary Internal Medicine„, przyczyną tak nagłego i ostrego zatrucia mógł być suplement wytworzony na bazie cyjanobakterii, które oprócz dobroczynnie działającej C-fikocyjaniny produkują również blisko 100 toksycznych mikrocystyny, które oddziałują hamująco na aktywność białkowych fosfataz PP1 oraz PP2A, przez co prowadzą do deformacji białek cytoszkieletu odpowiedzialnych za odpowiedni kształt komórek wątroby. Zdaniem lekarzy weterynarii przypadek klinicznych ich pacjenta wskazuje na konieczność ostrożnego stosowania suplementów produkowanych na bazie sinic – przede wszystkim z uwagi na słaby wskaźnik prognostyczny przeżycia w przypadku zatrucia mikrocystynami.

Pamiętajmy – każde podanie preparatu należy poprzedzić nie tylko lekturą etykiety, ale przede wszystkim rozmową z lekarzem stale opiekującym się naszym wierzchowcem!

 

Źródło: J Vet Intern Med. 2016 Sep-Oct; 30(5): 1747–1751. Published online 2016 Sep 9. doi:  10.1111/jvim.14571

Share.

2 komentarze

  1. Chodzi o zaburzenia apetytu i wynikające z nich wychudzenie. Takiego sformułowania używają m.in. lekarze skupieni w American Association of Equine Practitioners

Leave A Reply