Okazuje się, że zdecydowanie większe prawdopodobieństwo urodzenia się klaczki istnieje w przypadku klaczy pierwiastek oraz … klaczy starszych. Badania w tym kierunku przeprowadził niemiecko-austriacki zespół naukowców, a ich wyniki zaprezentował na łamach czasopisma naukowego „PLOS ONE”.

W przyrodzie nie można liczyć na równowagę- dowodzą badania naukowców publikowane 5 października br. Naukowcy przeanalizowali dane z ksiąg hodowlanych Brandenburskiej Stadniny Koni w Neustadt (najstarsze dane sięgały 1942 roku). W ramach badać wybrali 142 gorącokrwiste klacze, które pogrupowano w linie żeńskie. Średnia liczba źrebiąt urodzonych przez każdą z klaczy wynosiła 4,6 (± 3,6), średnia długość trwania ciąży wynosiła 338.5 (±8.9) dni, a odsetek urodzeń żywych wynosił 83,5 proc.

Naukowcy stwierdzili, że spośród 640 źrebiąt urodzonych w terminie, zaledwie 48 proc. stanowiły ogierki podczas, gdy  52 proc. klaczki. Co ciekawe na stosunek płci wpływ miał przede wszystkim wiek matki – zdecydowanie większe prawdopodobieństwo urodzenia klaczki miały klacze pierwiastki, źrebiące się po raz pierwszy, oraz klacze najstarsze. U części rodzin żeńskich obserwowano także charakterystyczne wydłużenie czasu trwania ciąży i w efekcie zaburzenie naturalnie oczekiwanego stosunku płci 1:1.

 

Źródło: PLOS ONE DOI: 10.1371/journal.pone.0139358

 

Share.

6 komentarzy

Leave A Reply