Mikrobiom zasiedlający układ pokarmowy koni powoli odsłania przez naukowcami kolejne swoje tajemnice. Najnowsze doniesienia zaprezentowane na łamach „Journal of animal science” ujawniają kolejne ważne informacje, które podpowiadają dietetykom oraz samym właścicielom koni, jak właściwie układać wierzchowcom ich codzienne menu by niepotrzebnie narażać dobroczynne mikroorganizmy zasiedlające końskie jelita.

Dzięki współcześnie prowadzonym badaniom naukowym wiemy, że bogata mikroflora bakteryjna zasiedlająca koński układ pokarmowy (ze szczególnym wskazaniem na jelito ślepe) jest nieodzownym elementem gwarantujący właściwą pracę jelit i nieoceniona pomoc w trawieniu substancji pokarmowych. Nieco ponad dwa lata temu naukowcom udało się stworzyć swoistą 'mapę’ mikroorganizmów wchodzących w skład końskiego mikrobiomu. Najnowsze analizy ukierunkowane są na czynniki mogące zaburzać pracę dobroczynnego mikrobiomu.

Jedną z tego typu analiz jest badanie opublikowane w uznanym tytule naukowym „Journal of animal science” wydawanym pod auspicjami Amerykańskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Zespół naukowców z trzech amerykańskich uczelni – Texas A&M University,  Duquesne University oraz University of Illinois – sprawdzili, czy krótkotrwałe podawanie wysokich dawek pokarmowych bogatych w skrobię może wpływać na zmiany w obrębie środowiska bytowania mikrobiomu, a także jej wpływ na zmianę w składzie gatunkowym mikroorganizmów.

W tym celu do badania wytypowano siedem wałachów rasy AQH o masie ciała w granicach 497 kg – 580 kg, które w zależności od potrzeb oraz założeń badawczych karmione były wysokoskrobiową (w dawce 1,2 proc. masy ciała wierzchowca) i niskoskrobiową paszą treściwą (w dawce 0,6 proc. masy ciała wierzchowca). Konie otrzymywały posiłki dwukrotnie w ciągu doby, w równych 12-godzinnych odstępach, a dodatkowo przed rozpoczęciem każdej sesji pomiarów miały wolny dostęp do siana.

Pomiary polegające na pobraniu płynu kałowego wykonywano odpowiednio na dzień przed rozpoczęciem eksperymentu, a następnie w godzinach 0, 3, 6, 9 i 12 po podaniu posiłków oraz w dobę po specyficznym karmieniu. Próbki poddano analizom poziomu pH, stężenia lotnych kwasów tłuszczowych (VFA), które są wskaźnikiem fermentacji beztlenowej, a także ekstrakcji DNA należącego do organizmów zasiedlających układ pokarmowy.

Wyniki analiz wskazały, że konie karmione paszą wysokoskrobiową wykazywały tendencję do stosunkowo szybkiego (następującego w ciągu 12 godzin od podania paszy) obniżania poziomu pH w jelicie ślepym zasiedlanym przez mikroorganizmy. Co więcej obserwacje naukowców wskazują na fakt, że obniżony poziom pH utrzymywał się przez kolejne 7 dni od rozpoczęcia badania. Drugą istotną obserwacją był fakt, że bogactwo gatunkowe mikroorganizmów oceniane za pomocą znanego w ekologii indeksu Chao początkowo pozostawało na niezmiennym poziomie, by w końcu w 12 godzinie od podania paszy ulec zmniejszeniu. Jednocześnie naukowcy zaobserwowali również 7-dniową tendencję spadkową dla wskaźnika różnorodności Shannona. Naukowcy wskazali również, że względna obfitość bakterii z rodziny Paraprevotellaceae była większa (≤ 0,05) w przypadku wysokoskrobiowej diety w ciągu pierwszych 12 godzin od podania paszy, natomiast w perspektywie kolejnych 7 dni zaobserwowano wzrost względnej obfitości bakterii z rodzin Paraprevotellaceae, Veillonellaceae i Succinivibrionaceae w porównaniu z końmi karmionymi paszami niskoskrobiowymi.

Uzyskane wyniki wyraźnie wskazują, że nawet krótkotrwała, nagła zmiana końskiej diety może istotnie wpływać na strukturę gatunkową i różnorodność mikroorganizmów zasiedlających jelito ślepe. Wiedza ta jest niezwykle istotna dla zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego koni i unikania niepożądanych zaburzeń pracy jelit w postaci epizodów kolkowych. Co istotne amerykańscy naukowcy zapowiadają dalsze prace badawcze. Planują bowiem ocenić, jak zmiany w mikrobiomie i środowisku jego przebywania będą przekładać się na konkretne efekty zdrowotne.

Co możemy zatem robić by dbać o dobrostan końskiego mikrobiomu? Przede wszystkim należy dbać o to – by każda zmiana w diecie była wprowadzana stopniowo i pośpiechu – warto bowiem dać czas końskiemu układowi pokarmowemu na przyzwyczajenie się do nowych, większych dawek pokarmowych. W przypadku koni wrażliwych lub mających wcześniej epizody kolkowe warto rozważyć podanie preparatu probiotycznego zawierającego wyselekcjonowane kultury bakteryjne lub drożdży, czy też preparatu prebiotycznego (np. zawierającego inulinę) , którego działanie polega na pobudzaniu rozwoju prawidłowej mikroflory bakteryjnej.

 

Źródło: J Anim Sci. 2017 Nov;95(11):5077-5090. doi: 10.2527/jas2017.1754.

Kolki: przykry efekt udomowienia koni

Share.

Leave A Reply