Holendersko-amerykański zespół badawczy wziął pod lupę poziom i sposób ustawienia głowy i szyi u klasowych koni dresażowych startujących w ostatnim 25-leciu. Jak podkreślono w publikacji, jaka ukazała się pod koniec sierpnia tego roku na łamach prestiżowego czasopisma The Veterinary Journal, badania podjęto ze względu na rosnącą rolę pozycji szyi konia, jako czynnika sprawczego w złożonych zaburzeniach narządu ruchu koni. W swoich badaniach naukowcy porównali kątowanie (ustawienie) koni ujeżdżeniowych startujących w dwóch dużych imprezach jeździecki odbywających się w latach 1992 oraz 2008, a także zależność ustawienia konia i wyniku uzyskanego w zawodach (chodziło o Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie oraz Finał Pucharu Świata odbywający się w Las Vegas).

Zespół przeanalizował ustawienie koni w następujących ruchach wykonywanych na czworoboku- galopie zebranym, kłusie zebranym, przejściach oraz piaffie. Okazało się, że zarówno w 1992 roku jak i 2008 roku jazdę przed pionem (BHV czyli rollkur) stosowano z jednakową częstotliwością w kłusie oraz galopie zebranym. Naukowcy stwierdzili również, że w porównaniu do 1992 roku zdecydowanie częściej przed pionem wykonywano przejścia oraz piaffy w 2008 roku. Dowodzi to ogólnej tendencji częstszego stosowania hiperfleksji w trakcie konkursów ujeżdżeniowych rozgrywanych w 2008 roku. Naukowcy zauważyli również korelację potwierdzającą hipotezę, że w ostatnich latach sędziowie FEI nie karzą jeźdźców za zbyt mocne ustawienie koni przed pionem.

W ocenie zespołu kierowanego przez dr Morgan J.J.O. Lashley z Equine Veterinary Clinic ‘De Raaphorst’ w Holandii istnieje potrzeba prowadzenia dalszych badań nad wpływem pozycji głowy i szyi na zdrowie koni.

Źródło: Vet J. 2014 Aug 28. pii: S1090-0233(14)00365-7. doi: 10.1016/j.tvjl.2014.08.028. [Epub ahead of print]

Foto: WEG 2014 Normandy @ Sindy THOMAS PHOTOGRAPHY

Share.

Leave A Reply