Naukowcy z Uniwersytetu Rhode Island zbadali zasadność dodatkowego podawania preparatów aminokwasowych koniom poniżej 10 i powyżej 20 roku życia. W obu przypadkach sprawdzali wpływ diety wzbogaconej o aminokwasy na podtrzymanie masy mięśniowej.

Obserwacje przeprowadzono na 16 lekkich, zdrowych koniach, które podzielono na grupy wiekowe <10 r.ż (średnia wieku 9,1) oraz >20 r.ż (średnia wieku 22,4). W każdej z grup wiekowych wytypowano losowo konie przyjmujące dodatkowo preparat aminokwasowy (lizynę i treoninę) oraz konie, które nie otrzymywały dodatkowej suplementacji.

Przez 14 kolejnych tygodni konie otrzymywały jedzenie zgodnie z odpowiednio dobraną dietą i jednocześnie znajdowały się w regularnym treningu. Co dwa tygodnie przez cały czas trwania obserwacji naukowcy pobierali od koni próbki krwi żylnej (oceniając w osoczu zawartość białka całkowitego, albumin, kreatynin oraz mocznika), a także wykonywano fotografie, które miały być podstawą do subiektywnej oceny masy mięśniowej.

Wyniki uzyskane po 14-tygodniowym okresie wskazywały, że wśród koni poddanych eksperymentowi nie było istotnych różnic w masie ciała- przyglądając się jednak poszczególnym grupom to osobniki dodatkowo suplementowane aminokwasami miały tendencję do przybierania na wadze (średnio +6,9 kg), podczas gdy konie bez dodatkowego wsparcia traciły na masie (średnio około – 11 kg). Subiektywne wyniki oceny masy mięśniowej, które w początkowych etapach istotnie nie różniły się pomiędzy osobnikami, były zdecydowanie korzystniejsze dla koni otrzymujących aminokwasy. W tej grupie zdecydowanie wyższy był również poziom kreatyniny w osoczu w porównaniu do diety bez dodatkowych preparatów.

Dane te sugerują, że konie otrzymujących dodatkowe wsparcie aminokwasami znacznie łatwiej utrzymywały większą masę mięśniową niż konie na klasycznie zbilansowanej diecie. Co więcej obserwacja ta była niezależna od wieku, o czym świadczy poprawa punktacji masy mięśniowej bez różnicy wagi ciała w każdej z wiekowych grup.

 

Źródło: Journal of Animal Science  2005 83: 12: 2783-2788 doi:/2005.83122783x

Share.

Leave A Reply