W czasie ubiegłotygodniowego zgromadzenia ogólnego FEI w Puerto Rico Charles Barnett, delegat i jednocześnie dyrektor England’s Ascot Racecourse, przedstawił analizę czynników ryzyka upadków koni w trakcie próby terenowej. Przeanalizowane dane objęty w sumie ponad 2,1 mln skoków oddanych przez konie.

Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego to jedna z tych dyscyplin jeździeckich, które spokojnie można zaliczyć do najbardziej wymagający i jednocześnie widowiskowych. Jedną z najbardziej emocjonujących prób końskiego triathlonu jest kros. Przysparza on jednak nie tylko emocji, ale również – pomimo stałego podnoszenia standardów bezpieczeństwa – bolesnych upadków. Analizy przyczyn tych ostatnich podjął się Charles Barnett, dyrektor England’s Ascot Racecourse, a efekty swojej pracy zaprezentował w minionym tygodniu podczas jednego z najważniejszych spotkań Światowej Federacji Jeździeckiej.

Pod lupę Brytyjczyka trafiły wszystkie zawody WKKW, jakich wyniki trafiły do bazy FEI i które rozgrywane były w okresie od lipca 2010 roku do grudnia 2014. Analizie poddano wszystkie krosy od poziomu 1* do poziomu 4*, w których oddano łącznie 2 184 489 skoków, i które aż 1180 razy zakończyły się upadkiem konia z jeźdźcem.

W opracowaniu wyraźnie podkreślono rosnący odsetek upadków koni wraz ze wzrostem trudności konkursu. O ile w przypadku krosów 1* odsetek upadków wynosił 1 proc. (w stosunku do wszystkich przejazdów), to w przypadku prób 4* odsetek ten wyniósł 5,5 proc. Charles Barnett podkreślił, że kluczowym czynnikiem decydującym o ryzyku upadku w klasach niższych tj. 1* i 2* było …. doświadczenie jeźdźca dosiadającego konia i liczba wcześniej ukończonych krasów na danym poziomie trudności. Natomiast w przypadku klas wyższych 3* i 4* ważną rolę odgrywało przygotowanie konia.

Ale to nie wszystko – Brytyjczyk pokusił się również o analizę ryzyka związanego z upadkiem w zależności od rodzaju pokonywanej przeszkody. Najwięcej upadków odnotowano na corner’ach (2,5-krotnie wyższe ryzyko)  oraz stacjonatach i okserach wykonanych z cieńszych żerdzi (1,5-krotnie wyższe ryzyko upadku). Co wydaję się oczywiste zdecydowanie najmniejsze ryzyko upadku odnotowano natomiast na hydrach, budach oraz tzw. wyrzutniach.W czasie prezentacji wyników zwrócono także uwagę na związek upadków w ustawieniem przeszkód – zdecydowanie bowiem znacznie trudniej było ustać koniom po skokach oddanych do wody oraz lądowaniach na pochyłym terenie.

Jak zapowiedziano podczas spotkania FEI tego typu badania będą nadal prowadzone, a wnioski z nich płynące staną się przyczynkiem do dalszych dyskusji na temat poprawy bezpieczeństwa koni i jeźdźców.

Share.

Leave A Reply