Grupa niemieckich naukowców bada możliwości zastosowania komórek macierzystych pochodzących z wytworów końskiej skóry w medycynie regeneracyjnej. Jeśli metoda naukowców z Uniwersytetu w Lipsku znajdzie potwierdzenie, wówczas medycyna weterynaryjna otrzyma nowe, a dodatkowo zdecydowanie prostsze możliwości pozyskania komórek macierzystych.

Komórki macierzyste z tzw. macierzy zarodkowej mieszków włosowych to nie „science fiction”. Obecnie liczne badania realizowane na modelach zwierzęcych, a także ludziach wskazują na możliwości pozyskiwania tychże z łatwo dostępnych wytworów skóry właściwej.

W analizie niemieckich naukowców oceniano możliwość zastosowania komórek pochodzących z nabłonka wytwarzanego w skórze właściwej. Wyizolowane komórki oznaczone za pomocą immunoznakowania namnażano, a następnie oceniano ich morfologię. Naukowcy zwrócili uwagę na silną tendencję do tworzenia skupisk oraz sferoid typową dla fibroblastów.

Uzyskane izolaty komórek macierzystych skonfrontowano również z przeciwciałami wytwarzanymi przez organizm koni, a także wyselekcjonowaną grupą antygenów zarodkowych kości piszczelowej. Co ciekawe w żadnym z przeprowadzonych eksperymentów nie stwierdzono rozbieżności – co pozwala przypuszczać, że komórki macierzyste pochodzące z końskiej skóry mogą w przyszłości znaleźć zastosowanie w medycynie weterynaryjnej koni.

Przypomnijmy, że dotychczas komórki macierzyste zwane również komórkami pnia (lub zrębu), wykorzystywane są m.in. w leczeniu urazów ścięgien, terapii choroby zwyrodnieniowej stawów czy też trudno gojących się ran. W Polsce prace badawcze nad wykorzystaniem allogenicznych komórek macierzystych w terapii uszkodzeń trzustki u koni z syndromem metabolicznym prowadzi również zespół naukowców kierowany przez dr hab.n.wet. Krzysztofa Marycza.

Źródło: Cytometry A. 2017 Sep 2. doi: 10.1002/cyto.a.23198. [Epub ahead of print]

 

Share.

Leave A Reply