Konie przetrzymywane w stajniach i nadmiernie chronione (derkami) przed ekspozycją na promienie słoneczne mogą mieć problemy związane z syntezą witaminy D.

Naukowcy z Massey University w Nowej Zelandii w długookresowym, sześciomiesięcznym badaniu przeanalizowali poziom witaminy D u 21 koni przebywających na pastwiskach. Pięć z nich nosiło derki, natomiast pozostała 16-stka przebywała na pastwisku bez derek. Co miesiąc w trakcie trwania badania badacze pobierali od koni krew i w surowicy oznaczali poziom witaminy D. Wyniki analiz wskazały, że konie ubrane w derki miały nieco niższy poziom witaminy D w porównaniu do koni bez derek. Ostatecznie różnica ta nie była statystycznie istotna, gdyż jak wskazują badacze konie przebywały na pastwiskach, gdzie niedobory były w stanie uzupełnić z innych źródeł niż synteza stymulowana przez promienie słoneczne.

Autorzy badania wskazują jednak, że ich analiza kładzie nowe światło na ewentualną konieczność suplementowania koni trzymanych w warunkach mogących ograniczać ekspozycje na światło. Jest to szczególnie istotne w przypadku źrebiąt i koni rosnących – witamina D odgrywa bowiem istotną rolę w rozwoju układu szkieletowego. Niedobory witaminy D mogą bowiem powodować zaburzenia w gospodarce wapniowo-fosforowej, a także niekorzystnie wpływać na układ immunologiczny i funkcje tarczycy. W wielu badaniach wykazano, że niewystarczająca ilość witaminy D może wpływać na podniesienie się wskaźnika markerów prozapalnych – co może świadczyć o toczących się w organizmach infekcjach.

Share.

Leave A Reply