Zapewnienie właściwego podłoża i ograniczenie ryzyka poślizgnięcia się w trakcie wstawania może mieć istotne znaczenie dla zdrowia źrebiąt dowodzą najnowsze badania opublikowane na łamach czasopisma „BMC Veterinary Research”. Wyniki analiz przeprowadzonych przez naukowców dowiodły, że u źrebiąt doznających problemów związanych ze ślizganiem się w trakcie podnoszenia zdecydowanie częściej diagnozowano stany zapalne w stawach oraz rozwój osteochondrozy (OCD).

Niezborne próby wstawania źrebiąt czy też poślizgnięcia wynikające np. z małej ilości ściółki pozostawionej w boksie, mogą zdaniem belgijsko-holenderskiego zespołu naukowców – wpływać na przyszłe zdrowie wierzchowców. W trakcie badania przeprowadzonego w 5 holenderskich stajniach obserwacją objęto 50 źrebiąt. Oprócz analizy momentu wstawania, każde ze źrebiąt oceniane było radiologicznie w 6 i 12 miesiącu życia pod kątem występowania zaburzeń w stawach wskazujących na rozwój osteochondrozy.

Wyniki obserwacji zestawione z wynikami diagnostyki obrazowej wyraźnie wskazały na występowanie zależności pomiędzy czynnikami środowiskowymi tj. ryzykiem poślizgnięcia się źrebięcia a częstością występowania osteochondrozy w późniejszym wieku. Zdaniem lekarzy do tzw. ostrych przeciążeń stawów wynikających z poślizgnięcia się źrebiąt dochodziło podczas 29 proc. prób wstawania. W efekcie u 75 proc. 6-miesięcznych źrebiąt lekarze diagnozowali stan zapalny tkanki kostnej w przynajmniej jednym stawie, podczas gdy zmiany o charakterze osteochondrytycznym dotykały nawet 62 proc. źrebaków w pierwszym roku życia.

Oczywiście lekarze zwracają uwagę, że kwestia ostre przeciążenia stawów pojawiające się w okresie źrebięcym nie są jedynym czynnikiem wpływającym na rozwój schorzenia. W wielu publikacjach wskazywano bowiem również na kwestie uwarunkowań genetycznych, czy też roli żywienia zarówno klaczy ciężarnej, jak i samego źrebięcia. Naukowcy podkreślili również profilaktyczne znaczenie umiarkowanego wysiłku źrebiąt w pierwszych okresach życia – to właśnie swobodny ruch na pastwisku pozwala na istotną redukcję ryzyka rozwinięcia OCD.

 

Źródło: van Grevenhofet al. BMC Veterinary Research (2017) 13:324 DOI 10.1186/s12917-017-1241-y

Share.

Leave A Reply